Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Eramsus+152, «Youth Healing Our Planet Earth» - HOPE, πραγματοποιήθηκε διήμερη Προπαρασκευαστική επίσκεψη στην Πάτρα στα Σελιανίτικα από 3 – 5
Ιουνίου 2022, όπου συμμετέχουν οι 8 αρχηγοί των ομάδων και 1 Έλληνας Facilitator, για τον καλύτερο σχεδιασμό και υλοποίηση της ανταλλαγής νέων. Οι αρχηγοί των ομάδων είναι από Ισπανία, Τουρκία,Κύπρο, Ιταλία, Ρουμανία, Σουηδία και Πορτογαλία.

Συντονιστής του έργου είναι : Το κέντρο Νέων Youth Waves 4 EU, στη Πατρα.

Εταιροι:
1. Nordic European Mobility (NEM) _Sweden
2. EUTOPIA, Italy
3.. Agros enviromental group_Cyprus
4. NECI PT_Portugal
5. ALTERNATIV 2021_Romania
6. Future Europe_Turkey
7. Backslach_Spain
Είμαστε ένα κέντρο νεότητας, του οποίου η αποστολή είναι να εκπαιδεύει, να βελτιώνει και να ευαισθητοποιεί τους νέους για το περιβάλλον και τον τεράστιο αντίκτυπο που έχουν οι συνήθειές τους
στην υγεία και την ευημερία του εαυτού μας και του πλανήτη μας.
Δημιουργούμε αυτό το καινοτόμο έργο με στόχο να εμπνεύσουμε τη νέα γενιά να ενδιαφέρεται για το περιβάλλον και για την Γη μας, τον πλανήτη μας.
Στόχος του έργου είναι να αυξήσει την περιβαλλοντική συνείδηση ​​των νέων και τον αγώνα τους κατά της κλιματικής αλλαγής, ειδικά για εκείνους με λιγότερες ευκαιρίες, που χρειάζονται υποστήριξη και
κοινωνική ένταξη.
Σκοποί : Ενίσχυση και αύξηση της περιβαλλοντικής συνείδησης των νέων σχετικά με τη κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της από μεγάλες πυρκαγιές μέσω μη τυπικής και βιωματικής μάθησης

• Προώθηση της έννοιας του «0 kilometers food», τοπικών προϊόντων και ενός εναλλακτικού μοντέλου διατροφής, με σεβασμό στη φύση.
• Παρακίνηση νέων σε εργαστήρια street art -σχετικά με περιβαλλοντικά θέματα- αυξάνοντας την τέχνη, τις κοινωνικές τους δεξιότητες και την πολιτιστική τους ευαισθητοποίηση.
Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν και θα αναπτύξουν βασικές δεξιότητες, πολύτιμες δεξιότητες ζωής, προστιθέμενη αξία της ΕΕ και διεθνή εμπειρία για να τους βοηθήσουν να αναπτυχθούν προσωπικά,
επαγγελματικά και να επιτύχουν στον σημερινό κόσμο.