Το Καραμανδάνειον Νοσοκομείον Παίδων στην Πάτραν, είναι από τα μεγαλύτερα της Δυτικής Ελλάδος και ίσως το μεγαλύτερον σε έκταση, εξοπλισμόν και μέσα για τα παιδιά. Από 31 Μαΐου δεν λειτουργεί το χειρουργικόν τμήμα λόγω ελλείψεως παιδο-αναισθησιολόγου! Περιστατικά παιδιών μετεφέρθηκαν στην Αθήνα για θεραπείαν! Το Υπουργείον Υγείας εισηγήθη Νόμον με τον τίτλον «Υγεία για όλους»! Υπήρχε περίπτωση να είναι για τους «μισούς;» ΝΑΙ. Και αυτό ψηφίσθηκε. Οι πλείστοι πρέπει να πληρώνουν αδρώς για να θεραπεύονται στα Νοσοκομεία τα οποία ήταν Δημόσια και άγνωστον τι θα απογίνουν τώρα, με το μέλλον των ασθενών να κρέμεται εξ ιππείου τριχός. -+Οι

Πατρινοί πάντως έχουν εξαγριωθεί και δικαίως. Αλλά κάθε άνθρωπος πρέπει να είναι εξαγριωμένος με το Υπουργείον και τους υπευθύνους, όταν πλήττεται ανεπανορθώτως η υγεία. Οι διαμαρτυρόμενοι Πατρινοί φώναζαν στεντορεία τη φωνή.

«Όχι στο κλείσιμον του Καραμανδανείου»

Ήδη οι συνέπειες της αναστολής λειτουργίας των χειρουργείων είναι άκρως αισθητές με πλήθος προγραμματισμένων χειρουργείων να έχουν αναβληθεί, χωρίς κανείς να γνωρίζει πότε θα επαναλειτουργήσουν.

Την κινητοποίηση διοργάνωσε ο Δήμος Πατρέων με κύριον. αίτημα να περιορισθεί η υποβάθμιση του Νοσοκομείου και να γίνουν άμεσες προσλήψεις μονίμου προσωπικού για την στελέχωση του αναισθησιολογικού τμήματος, που οδήγησε στην παράλυση του χειρουργικού τομέα.

Οι εργαζόμενοι στο Νοσοκομείον κατέθεσαν μηνυτήρια αναφορά για την κατάσταση στο Νοσοκομείον και την αναφορά των αιτίων που οδήγησαν σε κλείσιμον των χειρουργείων, του μοναδικού παιδιατρικού Νοσοκομείου εκτός Αθηνών.

Η υγεία του ανθρώπου είναι το ύψιστον αγαθόν. Ο νέος Νόμος «Υγεία για όλους» που την κατατάσσει; Αν κρίνομεν από την αδιαφορίαν για το παιδιατρικόν Νοσοκομείον Πατρών, δεν πρέπει να είμεθα ικανοποιημένοι. Φροντίσατε την υγείαν των παιδιών μας αλλά και την ιδικήν μας γιατί δημογραφικώς χανόμεθα! Και κάποιοι καιροφυλακτούν. Προστασία στο Καραμανδάνειον και τα λοιπά Νοσοκομεία.