Μετά το Πανεπιστήμιο Πατρών άνοιξε ο δρόμος για την εκπόνηση βιομηχανικών διδακτορικών διπλωμάτων και για το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ).

Οι υπογραφές γαι τη συνεργασία του ΕΑΠ με τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος» (ΣΕΒΠΕ & ΔΕ) μπήκαν την περασμένη Κυριακή κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος,

Ο πρόεδρος του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, καθηγητής Οδυσσέας – Ιωάννης Ζώρας και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος, ομότιμος καθηγητής Κλεομένης Μπάρλος υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας.

Με το Μνημόνιο αυτό εξασφαλίζονται τα εξής:

1. Παρέχεται η δυνατότητα σε νέους επιστήμονες, οι οποίοι διαθέτουν καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες, να διαμορφώσουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο έτσι ώστε να δημιουργήσουν επιχειρήσεις με προοπτική και μέλλον.

2. Υποστηρίζονται ερευνητές στη διαμόρφωση πλάνου ανάπτυξης προϊόντων και υπηρεσιών με βάση τις ανάγκες της αγοράς.

3. Παρέχεται η δυνατότητα εκπόνησης πρακτικής άσκησης φοιτητών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, σε επιχειρήσεις – μέλη του ΣΕΒΠΕ & ΔΕ.

4. Παρέχεται η δυνατότητα συνεργασίας για την εκπόνηση βιομηχανικών Διδακτορικών Διπλωμάτων Σπουδών και

5. Αναπτύσσεται η συνεργασία των δύο φορέων για τη δημιουργία επαγγελματικών προγραμμάτων επιμόρφωσης (microcredentials).