Ξεκίνησαν να ανασκευάζουν το σπίτι τους, έχοντας μπει στο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης, αλλά μέχρι ώρας αυτό που βλέπουν δεν είναι κάποια μορφής ανακαίνιση, αλλά ένα γιαπί.

Ο λόγος για αρκετούς δικαιούχους του προγράμματος που δεν έχουν από πίσω τους ένα αντίστοιχο οικονομικό back up και στηρίζονται στις εργασίες για τις αλλαγές που είναι να γίνουν στο σπίτι τους, στα χρήματα που ήταν να μπουν.

Όμως τα χρήματα αυτά μπαίνουν με καθυστέρηση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των πολιτικών μηχανικών ή των εργολάβων που έχουν αναλάβει την αναβάθμιση του σπιτιού τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι το ποσοστό των χρημάτων που έχουν μπει από τα προγράμματα αυτά, δεν ξεπερνάει μέχρι ώρας το 40% του συνολικού ποσού.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα  οι εργασίες να έχουν ξεκινήσει σε πολλά σπίτια, όμως να χρειάζονται χρήματα για να συνεχιστούν τα οποία δεν είναι σε θέση να διαθέσουν ούτε οι δικαιούχοι του προγράμματος, ούτε οι πολιτικοί μηχανικοί – εργολάβοι που έχουν αναλάβει τις εργασίες.

Βλέπετε, είναι ελάχιστοι οι πολιτικοί μηχανικοί που έχουν την διάθεση να βάλουν από την τσέπη τους χρήματα (για να τα πάρουν μετά από το πρόγραμμα), όταν γνωρίζουν από πρώτο χέρι την αύξηση που έχουν πάρει τα οικοδομικά υλικά, αύξηση που κατά μέσο όρο ξεπερνάει ακόμα και το 80% ή και παραπάνω σε διάφορα είδη.

Μέχρι να μπουν τα χρήματα από το πρόγραμμα τα υπό διαμόρφωση αναβαθμισμένα σπίτια μένουν γιαπιά και οι ιδιοκτήτες τους έχουν δύο λύσεις: Ή να περιμένουν (κάτι δύσκολο αφού στα σπίτια αυτά  είναι που μένουν) ή αναγκαστούν να πάρουν ένα νέο δάνειο (γιατί οι περισσότεροι έχουν ήδη πάρει ένα πρώτο άτοκο αφού με τα χρήματα που τους δίνονται βάση της αύξησης των οικοδομικών υλικών , δεν φτάνουν για τις εργασίες που πρέπει να γίνουν). Και έτσι να χρεώνονται ακόμα περισσότερο…