Το «πρόσωπο» του νέου Πανεπιστημίου παρουσίασε η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, το οποίο θα έχει ουκ ολίγες διαφοροποιήσεις.

Μερικές εξ αυτών, μάλιστα, ιδιαίτερα «ηχηρές», αφού μεταξύ άλλων καταργούνται οι φοιτητικές παρατάξεις.

Η εν λόγω -βαρύγδουπη- αλλαγή προβλέπει, δε, ότι από εδώ και στο εξής οι φοιτητικές εκλογές θα πραγματοποιούνται πλέον με ενιαίο ψηφοδέλτιο, ενώ στο πλαίσιο των αλλαγών δημιουργείται και Συμβούλιο Φοιτητών σε κάθε Πανεπιστήμιο.

Συν τοις άλλοις, θεσπίζεται μία νέα καινοτομία, με την εσωτερική κινητικότητας φοιτητών, επί της ουσίας ένα εσωτερικό Erasmus, ενώ έρχονται τα βιομηχανικά διδακτορικά, ως «γέφυρα» μεταξύ του Πανεπιστημίου και της βιομηχανίας.
Κεραμέως: «Δυναμική προσαρμογή του ελληνικού Πανεπιστημίου στις ανάγκες της κοινωνίας, παροχή νέων δυνατοτήτων»

Η κ. Κεραμέως παρουσίασε τον νέο νόμο-πλαίσιο για τα ΑΕΙ, τονίζοντας ότι πρόκειται για νομοθέτημα που στοχεύει στη δυναμική προσαρμογή του ελληνικού Πανεπιστημίου στις ανάγκες της κοινωνίας, την παροχή νέων δυνατοτήτων στα πανεπιστήμια, στους φοιτητές, στους πανεπιστημιακούς και στους πολίτες, την προσαρμογή στις ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις, την επίλυση χρόνιων ζητημάτων που ήταν αρρύθμιστα ή μερικώς ρυθμισμένα, καθώς και την κωδικοποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας για την παροχή ενός ολοκληρωμένου πλαισίου.

Εσωτερικό Erasmus: Πρόκειται για το θεσμό της εσωτερικής κινητικότητας φοιτητών μεταξύ ομοειδών -ή μη- προγραμμάτων σπουδών ελληνικών Πανεπιστημίων για 1 ακαδημαϊκό εξάμηνο και εισάγεται ως «Ελληνικό Erasmus» (π.χ. ένας φοιτητής της Νομικής να μπορεί να παρακολουθήσει ένα εξάμηνο στην Πληροφορική).

Στόχος είναι οι φοιτητές να γνωρίσουν και άλλα γνωστικά αντικείμενα, εφόσον το επιθυμούν, διευρύνοντας τους ορίζοντές τους. Προβλέπεται καθορισμός ενός ανώτατου ορίου μετακινούμενων ανά πρόγραμμα σπουδών και ανά εξάμηνο.

Βιομηχανικά διδακτορικά: Το ισχύον πλαίσιο δεν ενθαρρύνει δυνατότητες συνεργασίας φορέων της βιομηχανίας με τα Πανεπιστήμια. Πλέον, θεσμοθετείται η δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικών διατριβών, που αποτελούν «γέφυρα» μεταξύ του Πανεπιστημίου και της βιομηχανίας, της έρευνας και της παραγωγικής διαδικασίας. Εκπονούνται στο πλαίσιο τριμερούς σύμβασης ανάμεσα σε (α) υποψήφιους διδάκτορες, (β) Πανεπιστήμια και (γ) επιχειρήσεις.