Αφόρητη μανία είχε καταλάβει τον Πρωθυπουργόν να έλθει σε επαφήν με τον τούρκον πρόεδρον.

Έβαλαν πολλά μέσα και τον δέχθηκε μίαν φοράν. Και έκτοτε ακολούθησαν οι συναντήσεις Σεπτέμβριος 2019 στο περιθώριον της Γενικής Συνελεύσεως του ΟΗΕ, στις 19 Δεκεμβρίου στην σύνοδον του ΝΑΤΟ. τον Ιούνιον του 2021 στα πλαίσια του ΝΑΤΟ και στις 23 Μαρτίου 2022 στον Βόσπορον όπου έφαγε χαλβάν με το κιλόν! Όλες ήταν αποτυχημένες και δεν έπρεπε να επαναληφθούν. Αλλά συχνάκις ακούγαμεν τον Πρωθυπουργόν να αναφέρει ότι στο πίσω μέρος του μυαλού μας υπάρχει οπή για διάλογον. Και μετά τις ατελείωτες επιθέσεις του τούρκου για την επίσκεψη εσχάτως στις ΗΠΑ πάλιν ακούσαμεν ότι η πύλη του διαλογου δεν έκλεισε! Αμάν πια! Δεν υπάρχει ίχνος αξιοπρεπείας; Μας ταπεινώνει η τουρκία κι εμείς ζητούμεν συνάντηση μαζί της;;;; Ώσπου προ διημέρου είπε ο τούρκος ότι δεν θέλει καμμία συζήτηση με τον Μητσοτάκην! Δεν υπάρχει μεγαλυτέρα προσβολή για τον Πρωθυπουργόν μιας χώρας, οι ταπεινώσεις του οποίου διαχέονται και περιλούζουν σύμπαντα τον Ελληνικόν Λάον. Μας ξέχεσε με το γάντι. Πώς να αντιδράσομεν; Δεν έχομεν τρόπους, αφού δεν υπάρχει πολιτική ηγεσία να του βάλλει «τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι».

Την συνάντηση με το τούρκον πρόεδρον δεν την θέλαμεν προσωπικώς από την αρχήν την αναλήψεως της παρούσης Κυβερνήσεως και για να είμεθα ακριβείς είχαμεν θέσει βασικούς όρους, οι οποίοι αν εφαρμοστούν τότε να γίνει η συνάντηση και υπό αυστηρές προϋποθέσεις! Π. χ. Άμεση διακοπή των υπερπτήσεων στο Αιγαίον, μη παραβιασμός των χωρικών υδάτων, διακοπή πάσης μορφής παρανόμων ερευνών στην Ελληνικήν ΑΟΖ, άμεση απαγόρευση αλιεύσεως τουρκικών πλοίων στο Αιγαίον (δυνάμεθα να πράξομεν το ίδιον στην Προποντίδα;;;) λέγεται ότι δώσαμεν άδειαν στις τουρκικές ανεμότρατες να ψαρεύουν στο Αιγαίον! Αν κάτι τέτοιον αληθεύει δεν κυβερνούμεν κράτος, αλλά μας κυβερνούν κράτη! Άλλη προϋπόθεση να διακοπεί παντελώς η ανεδαφική και έωλος απειλή, ότι αν επεκτείνομεν τα χωρικά ύδατα αυτό θα είναι αιτία πολέμου! Τούτον θα διαιωνίζεται όσον οι πολιτικοί μας είναι άτολμοι και άβουλοι και δεν ενδιαφέρονται για τα θέματά μας, παρά μόνον για την είσπραξη χιλιάδων Ευρώ από το Δημόσιον. Μας «έχουν στο χέρι οι τούρκοι» και κάνουν ότι θέλουν γιατί εμείς δεν αντιδρούμεν σε τίποτε. Φροντίσαμεν να καταργηθεί το Διάταγμα του 1928 και οι Εκκλησίες από την Θεσσαλίαν και άνω να υπάγονται στην Αρχιεπισκοπήν Ελλάδος; Τώρα πληρώνουν και φόρον στο Νομάρχην Κωνσταντινουπόλεως! Και κανείς δεν αντιδρά. Αντέδρασε ο Μακαριστός Χριστόδουλος και ο πατριάρχης τον απεκάλεσε Μητραλίαν!! η δε Ελληνική Πολιτεία έμεινε βουβή! Λόγω της ατολμίας μας βαδίζομεν σε λάθος πορείαν!!! Περιορίσαμεν τα εισαγόμενα από την τουρκίαν τα οποία παράγομεν και εμείς; Όχι. Είναι δυνατόν να πηγαίνομεν στην Βασιλίδα των Πόλεων και το Θρησκευτικόν αυτής κόσμημα ο Ναός της του Θεού Σοφίας να έχει μετατραπεί σε παπουτσοθήκην και να παραμένονομεν βουβοί και άφωνοι και ανενεργοί; Οι τούρκοι ζητούν τα νησιά μας χωρίς να έχουν ίχνος δικαιώματος και ίσως τα αρπάξουν κι εμείς για το δικόν μας θρησκευτικόν κόσμημα δεν κάνομεν καμμίαν κίνηση. Αν τα πράγματα ήταν διαφορετικά οι τούρκοι θα μας είχαν πετάξει κλωτσηδόν από τον Ναόν και δεν θα επέτρεπαν καμμίαν αμαύρωση! Ο Ιερός Ναός αποξέεται έσωθεν. Αρπάζονται τα τεμάχια ως ανάμνηση από τις τουρκάλες και καμμία αντίδραση!

Άρα υστερούμεν πολύ ένταντι όλων των γειτόνων μας οι οποίοι επιτυγχάνουν αυτά που θέλουν έστω και αν δεν τα δικαιούνται!

Το ότι ο τούρκος δεν θέλει να ξαναδεί τον Πρωθυπουργόν μας, ας υποψιάσει κάποιους σε βάθος.