Σε τράπεζες και μεγάλα σούπερ μάρκετ από 1η Ιουλίου, η εφαρμογή του μέτρου. Ποιοι κλάδοι ακολουθούν. Αναλυτικά τα βήματα προκειμένου ο εργαζόμενος, ακόμη και μέσω κινητού να δηλώνει τις ώρες έναρξης και λήξης της εργασίας.

Μια σκαναρισμένη εικόνα, με την μορφή QR code, αντίστοιχη αυτής του εμβολίου για covid 19, θα έχουν από την 1η Ιουλίου και εφεξής οι περίπου 150.000 εργαζόμενοι σε τράπεζες και μεγάλα σούπερ μάρκετ, ώστε να δηλώνουν σε πραγματικό χρόνο την έναρξη και τη λήξη της εργασίας τους.

Με αυτόν τον τρόπο, την Ψηφιακή Κάρτα εργασίας δηλαδή, θα δηλώνεται ηλεκτρονικά και θα είναι διαθέσιμο με το πάτημα ενός κουμπιού σε εργαζόμενους, εργοδότες και ελεγκτικές αρχές, το ωράριο εργασίας αλλά και οι υπερωρίες, η υπερεργασία, οι βάρδιες, η τηλεργασία, τα διαλείμματα, τα ρεπό καθώς και οι άδειες κάθε απασχολούμενου αρχικά στους δύο αυτούς κλάδους και έως το τέλος του 2023 σε όλο το φάσμα της εγχώριας επιχειματικότητας.