Με ομόφωνη απόφαση το νέο διοικητικό συμβούλιο του ΣΚΕΑΝΑ θα προχωρήσει στην πρόσθετη παρέμβαση στην αγωγή που έχει καταθέσει το Ινστιτούτο Καταναλωτών, ζητώντας πίσω τα χρήματα που έχουν δοθεί για την ρήτρα αναπροσαρμογής.

Η απόφαση του Δ.Σ. του ΣΚΕΑΝΑ είναι να συμμετάσχει μαζί με άλλους συνδικαλιστικούς φορείς στην αγωγή του Ινστιτούτου, έτσι ώστε να δώσει την δυνατότητα στα μέλη του να πάρουν πίσω τα χρήματα ή μέρος των χρημάτων που έχουν ήδη καταθέσει κατά τους περασμένους μήνες στο πλαίσιο της ρήτρας αναπροσαρμογής. Μάλιστα, σε δεύτερο χρόνο ο ΣΚΕΑΝΑ λογαριάζει να προχωρήσει σε κύρια αγωγή (από μόνος του) για το ίδιο θέμα.

Μέσα στην επόμενες ημέρες ο σύλλογος θα προχωρήσει σε συγκεκριμένες ανακοινώσεις για το ζήτημα της πρόσθετης παρέμβασης στην αγωγή του ΙΝΚΑ, αλλά και σε ενημέρωση για τα ασφαλιστικά μέτρα που είναι να καταθέσει κατά της ρήτρας αναπροσαρμογής, διασφαλίζοντας τα μέλη του από διακοπές ρεύματος.