Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η δράση του Πανεπιστήμιου «Ημέρες γνωριμίας των Σχολείων της Περιφέρειας με το Πανεπιστήμιο Πατρών» για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 με τίτλο: «Τα Σχολεία πηγαίνουν Πανεπιστήμιο».

Η δράση είχε ανασταλεί τα δύο προηγούμενα έτη, λόγω των ειδικών υγειονομικών συνθηκών που επικρατούσαν και ενεργοποιήθηκε εκ νέου το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, με την τήρηση του υγειονομικού πρωτοκόλλου για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

Το Ίδρυμα, επιδιώκοντας να βρίσκεται σε συνεχή επαφή με την κοινωνία μέσω της γνωστοποίησης του έργου και των δραστηριοτήτων του, έδωσε την ευκαιρία στους μαθητές/τριες να γνωρίσουν από κοντά και να καλλιεργήσουν το ενδιαφέρον τους για τη γνώση και την έρευνα.

Το Πανεπιστήμιο μας επισκέφτηκαν 5381 μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από 100 Σχολεία της Περιφέρειας μας, των όμορων Περιφερειών αλλά και από απομακρυσμένες περιοχές (π.χ. Ρόδος, Κέρκυρα) στο πλαίσιο εκπαιδευτικών εκδρομών των σχολείων. Ευχαριστούμε όλους όσους συνέβαλαν στην υλοποίηση της δράσης καταθέτοντας τις ιδέες και διαθέτοντας τον πολύτιμο χρόνο τους.