Μία ανοικτή συζήτηση για την εγκυρότητα, τις δυσκολίες αποδοχής και τις προεκτάσεις της Θεωρίας της Εξέλιξης.

Ομιλητές
Σίνος Γκιώκας (Καθηγητής, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών)
Βιολογική Εξέλιξη: Γεγονότα και Πλάνες
Γιώργος Ηλιόπουλος (Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών)
Πλανήτης Γη και Ζωή: Μια ιστορία κοινής εξέλιξης 4 δις ετών
Γιάννης Μανέτας (Ομότιμος Καθηγητής, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών)
Τα δεινά του Κοινωνικού Δαρβινισμού
Μετά τις εισηγήσεις, θα ακολουθήσει συζήτηση.
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
Οργάνωση
Ελληνική Εξελικτική Εταιρεία