Ανακοινώθηκαν από το ΠΥΣΠΕ Αχαΐας οι μεταθέσεις εκπαιδευτικών από σχολείο σε σχολείο, καθώς και οι τοποθετήσεις εκπαιδευτικών που βρίσκονταν στη διάθεση του Συμβουλίου ή ήρθαν με μετάθεση στην περιοχή της Αχαΐας για πρώτη φορά αρκετά νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά.

Στις 20/5 θα ολοκληρωθεί η διαδικασία με την τοποθέτηση των συναδέλφων που δεν τοποθετήθηκαν στην α΄ φάση.

Το ποσοστό ικανοποίησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν ήταν ιδιαίτερα υψηλό. Ιδιαίτερα, στον κλάδο των δασκάλων πολλοί συνάδελφοι μετατέθηκαν ή τοποθετήθηκαν σε οργανική θέση κοντά στον τόπο κατοικίας τους μετά από πολλά χρόνια οργανικής τοποθέτησης σε μακρινά σχολεία.