Συχνάκις οι τούρκοι τιτλούχοι στα πλαίσια των επεκτατικών τους στόχων, αναφέρουν και το από αμνημονεύτων ετών Γαλάζιον Αρχιπέλαγος ως «γαλάζια πατρίδα» την οποίαν επιδιώκουν! Και αυτοί μεν τους στόχους και τις επιθυμίες τους εξωτερικεύουν. Εκείνοι οι Έλληνες Δημοσιογράφοι που επεναλαμβάνουν αυτές τις τουρκικές επιθυμίες και «γεμίζει το στόμα τους» γιατί δεν αποφεύγουν τον μιμιτισμόν; Γιατί δεν αναφέρουν στα ρεπορτάς τους τις Ελληνικές απόψεις για το τι είναι Γαλάζια Πατρίδα, όρος που ανήκει μόνον στους Έλληνες αλλά μυρικάζουν την τουρκικήν μισομασημένη τροφήν - επιδίωξη; Όσον επαναλαμβάνομεν και δη εν εκτάσει τις επεκτατικές τους προθέσεις τόσον τους κάνομεν πιο επιθετικούς αφού αντιλαμβάνονται ότι δεν υπάρχει αντίδραση, αλλά ευρεία προβολή των δικών τους θέσεω!!

Γαλάζια Ελλάδα είναι το Αιγαίον Πέλαγος από την Μακεδονίαν μέχρι την Κύπρον. Βαθύ Γαλάζιο είναι η θάλασσα Νοτίως της Αμοργού όπου γυρίστηκε και η ομώνυμη ταινία του Γάλλου Λικ Μπεσσόν και άφησε άριστες εντυπώσεις στην Υφήλιον.

Δική μας Γαλάζια Πατρίδα την οποίαν μας έχουν καταπατήσει, είναι η Προποντίδα που θωπεύει στους πόδας της Κωνσταντινουπόλεως, αλλά ποτέ δεν έχομεν αναφέρει ανάλογην επεκτατικήν πρόθεση! Αρκούμεθα στο παρόν status qvo και ακολουθούμεν το Διεθνές Δίκαιον.

Δυσάρεστον ότι ο Πρωθυπουργός έδειξε στον Πρόεδρον των ΗΠΑ χάρτην «της γαλάζιας πατρίδας» με τις αξιώσεις των τούρκων. Του έδειξε κάτι ανύπαρητον αλλά δυστυχώς έγινε αίτιος να δημοσιοποιηθεί η ανεδαφική και έωλος και αβάσιμη πρόταση- επιδίωξη των τούρκων! Δημοσιοποιήσαμε στην Υφήλιον ένα ανύπαρκτον για την Ελλάδα και το Διεθνές Δίκαιον θέμα.

Οι τούρκοι θα πανηγυρίζουν που οι αξιώσεις τους βλέπουν το φως της παγκοσμίου δημοσιότητος! Το θέμα είναι ανύπαρκτον. Γιατί δεν συνεβούλευσε κάποιος τον Πρωθυπουργόν να μη προβάλει τον χάρτην;

Έδωσε στο βαθύ σκότος λυκαυγές!