Κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, ο Πρόεδρος Τρύφωνας Κούκος υπέβαλλε την παραίτησή του από το Δ.Σ., σε συνέχεια της πρόσφατης συνταξιοδότησής του από την υπηρεσία. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγοντας ως νέο Πρόεδρό του τον μέχρι σήμερα Αντιπρόεδρό του Απόστολο Κόγκα.

Μετά την ανασυγκρότησή του το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου έχει ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απόστολος Κόγκας ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αλκιβιάδης Παχνής ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Παυλίνα Χουρίδου ΤΑΜΙΑΣ : Βασίλης Ασημακόπουλος ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Χρήστος Ξυλιάς ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: Χρήστος Αρβανίτης ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ: Αθανάσιος Τρίφας. Στη σύντομη ομιλία του προς το Δ.Σ. ο νέος Πρόεδρος Απόστολος Κόγκας, μετά τη ανάληψη των καθηκόντων του, ανέφερε ότι με αίσθηση ευθύνης αναλαμβάνει το δύσκολο έργο της εκπροσώπησης των εργαζομένων που εργάζονται στις μονάδες του ΓΕΣ στην περιοχή μας (ΚΕΤΧ, ΣΥΔΕ, ΛΑΦΠ, 76 ΜΕ, 2/39 ΣΕ) και δήλωσε ότι θα αξιοποιήσει την πολύτιμη πείρα που απέκτησε κατά την πολυετή συνεργασία του με τον αποχωρώντα Πρόεδρο Τρύφωνα Κούκο.