Χωρίς φοιτητές θα μείνουν φέτος 4 σχολές του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις από το υπουργείο Παιδείας αναφορικά με τον αριθμό των εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Συγκεκριμένα δεν θα έχουν νέους εισακτέους οι σχολές του Πανεπιστημίου Πατρών στην Ηλεία (η Μουσειολογία στον Πύργο και η Γεωπονία στην Αμαλιάδα), όπως επίσης οι σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Μηχανικών Περιβάλλοντος στο Αγρίνιο καθώς και η σχολή Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής στο Μεσολόγγι.

Οι εισακτέοι στις σχολές του Πανεπιστημίου Πατρών:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 111

ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 157

ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 80

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ) -

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 329

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) -

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΠΑΤΡΑ) 200

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 220

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) -

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) 120

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 70

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) 90

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΤΡΑ) 170

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 250

ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) 100

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 309

ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 100

ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) 160

ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ) 120

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 100

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 247

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) 214

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ) -

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 159

ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΥΡΓΟΣ) -

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) 209

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 305

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 170

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) 162

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 160

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 170

ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) 212

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΙΟ) 170

ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 189

ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) 152