Καθημερινώς βλέπομεν τον Πρωθυπουργόν να πραγματοποιεί επισκέψεις σε διάφορα Κράτη ή να δέχεται αρχηγούς ή εκπροσώπους Κρατών. Το θέμα έλαβε εκτενείς διαστάσεις με τις επίμονες συναντήσεις Ελλήνων και τούρκων και τις επισκέψεις του Πρωθυπουργού στην τουρκίαν και τις δεξιώσεις από αυτόν. Κάτι που ο δικός μας θεώρησε εξαιρετικήν επιτυχίαν αφού τόνισε ότι «εξεθέσα στον τούρκον πρόεδρον την ακεραιότητα της χώρας μας και το απαράβατον των ορίων αυτής και ότι δυνάμεθα να επεκτείνομεν τις εμπορικές και πολιτιστικές σχέσεις». (Όχι επέκταση χωρικών υδάτων). Και πριν έλθει στην Ελλάδα από τον Βόσπορον όπου έφαγε χαλβάν άφθονον, οι παραβιάσεις στο Αιγαίον Πέλαγος άρχισαν εντονότερες και συχνότερες. Επομένως τίποτε δεν επετεύχθη. Στον πολιτιστικόν δε τομέα, μετέτρεψαν την Αγίαν Σοφίαν σε παπουτσοθήκην!

Τις ημέρες αυτές γίνεται ευρυτάτη προπαγάνδα για την επίσκεψη του πρωθυπουργού στις ΗΠΑ όπου θα τον δεχθεί ενθέρμως ο πρόεδρος ΒΙΤΤΕΝ. Φυσικά θα του πλέξει το εγκώμιον ως του πλέον στενού και επωφελούς συνεργάτη στην περιοχήν. Θα του επισημάνει δε με έμφαση «σε ευχαριστώ που δέθηκες αμέσως τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, που έστειλες οπλισμόν στην Ουκρανίαν. Καλόν είναι να απαλλαγείς και από τους Ρωσικούς πυραύλους S- 300 και εμείς θα σου δώσομεν κατά προτεραιότητα πολεμικά F- 35. Δεν πειράζει πως μας χρωστάς πολλά δις Ευρώ από άλλον αμυντικόν υλικόν. Κάτι θα γίνει. Πάρε δάνειον από κάπου να μας εξοφλήσεις! Και τα λιμάνια που μας χάρισες είναι δείγμα φιλίας».

Σήμερα ψηφίζεται στην Βουλήν η αμυντική συνεργασία Ελλάδος – ΗΠΑ. Τι νόημα έχει αυτή; Οι αμερικανοί δεν πρόκειται να μας υποστηρίξουν σε περίπτωση εμπλοκής με τους τούρκους. Άλλωστε το έχουν δηλώσει. «Βρείτε τα μεταξύ σας». Το αυτό θα συμβεί και με άλλους που τους θεωρούμεν φίλους.

Πρωθυπουργοί, και πολιτικοί της Ελλάδος που κυβέρνησαν αυτόν τον τόπον θα έπρεπε να γνωρίζουν ποίοι είναι οι φίλοι των Κρατών όπως τους καθόρισε ο Άγγλος πρωθυπουργός στα μέσα του 19ου αιώνος Τ. Πάλμερστον. Είναι απόρροια της ιστορικής φράσεως του Πλάτωνος «Κήλησις επωδών» την οποίαν έχομεν σχολιάσει πλειστάκις και την οποίαν έχομεν αναρτήσει στο διαδίκτυον. Συνιστούμεν στους πολιτικούς οι οποίοι κρατούν στα χέρια τους τις τύχες μας να εμβαθύνουν σ’ αυτήν. Δεν πρόκειται φυσικά να την εφαρμόσουν γιατί οι πιέσεις από τρίτους είναι αφόρητες και άγνωστη η τόλμη των δικών μας.

Είπε ο Πάλμερστον.

«Τα κράτη δεν έχουν ούτε μονίμους φίλος, ούτε μονίμους εχθρούς. Έχουν μόνιμα συμφέροντα».