Τα οριστικά αποτελέσματα από τα προγράμματα της Κοινωφελούς Εργασίας αναρτήθηκαν στην σελίδα του ΟΑΕΔ και μέσα στο επόμενο διάστημα θα ξεκινήσουν να γίνονται οι προσλήψεις των δικαιούχων.

Ο ΟΑΕΔ θα προχωρήσει άμεσα στην έκδοση συστατικών σημειωμάτων στους δικαιούχους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και αυτοί με την σειρά τους θα πρέπει μέσα σε προθεσμία πέντε ημερών να καταθέσουν τα απαιτούμενα χαρτιά στο πρωτόκολλο του δήμου για να προχωρήσουν οι προσλήψεις. 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του δήμου μέχρι τα τέλη του μήνα θα έχουν ξεκινήσει να γίνονται οι προσλήψεις και οι δικαιούχοι θα έχουν πιάσει δουλειά. Στον δήμο της Πάτρας έχουν γίνει αιτήσεις για 400 εργαζόμενους, όλων των ειδικοτήτων και όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, από υποχρεωτική έως και πανεπιστημιακή.

Το μεγαλύτερο ποσοστό όμως των 400 αυτών θέσεων αφορά τεχνικό προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων και εργαζόμενους σε εξωτερικές θέσεις εργασίας που θα ενισχύσουν υπηρεσίες όπως αυτές του πρασίνου ή της καθαριότητας που έχουν μεγάλες ελλείψεις από έμψυχο δυναμικό.

Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που οι υπηρεσίες αυτές περιμένουν πως και πως τους εργαζόμενους του ΟΑΕΔ για να ενισχύσουν το έργο τους και να τους βοηθήσουν – όσο επιτρέπουν οι όροι της σύμβασης – αφού οι ανάγκες είναι μεγάλες.

Για αυτό και ο δήμος και ειδικότερα η αρμόδια αντιδημαρχία διοίκησης έχει φροντίσει στις αιτήσεις που έγιναν να καλυφτούν όσο αυτό είναι δυνατόν τα κενά μέσα από το πρόγραμμα του Κοινωφελούς.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι η διάρκεια της σύμβασης είναι οχτάμηνη, με πλήρη απασχόληση και ασφάλιση, ενώ τα χρήματα που είναι να πάρει ο κάθε εργαζόμενος αντιστοιχούν σε 613 ευρώ τον μήνα.