Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,

Οι πολίτες που έχουν πληγεί από τους σεισμούς, πυρκαγιές και πλημμύρες-κατολισθήσεις στις περιοχές Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας & Ηλείας από το έτος 2006 έως 2021, χωρίς να έχουν την κύρια ευθύνη, έχουν απωλέσει τις προβλεπόμενες προθεσμίες για υποβολή των αναγκαίων πιστοποιητικών για την έκδοση αδειών και αντίστοιχων δόσεων (επισκευών ή ανακατασκευών). Στην ίδια κατάσταση βρίσκονται και οι τοπικές αυτοδιοικήσεις πού έχασαν τις αντίστοιχες προθεσμίες, λόγω της αλλαγής διοικήσεών τους. Όπως π.χ στον Δήμο Πατρέων, του οποίου πολλά διατηρητέα κτίριαέχουν υποστεί μεγάλες ζημιές από τον σεισμό.

Κύρια αίτια απώλειας από τους πολίτες των προθεσμιών υποβολής στοιχείων, είναι, αφενός, η μη λειτουργία σε περιοχές της Δυτ.Ελλάδας για χρονικό διάστημα πέραν του έτους υπηρεσιώνόπως, Δασαρχεία, Πολεοδομίες, Κτηματολογικά & Συμβολαιογραφικά γραφεία, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να χορηγήσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Πρέπει να τονίσουμε εδώ, ότι υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στην έκδοση πορισμάτων των τριμελών επιτροπών από την ΔΑΕΦΚ, προκειμένου να προχωρήσουν οι αντίστοιχες διαδικασίες.Αφετέρου, η ασφυκτική οικονομική δυσπραγία και οι υποχρεώσεις λειτουργικών απαιτήσεωντων περιφερειακών τεχνικών γραφείων Μηχανικών, που είχε ως αποτέλεσμα το κλείσιμότους, άφησαν τους πολίτες στην ¨τύχη¨ τους.

Λόγω της Πανδημίας, η Κυβέρνηση σωστά έχει προχωρήσεισε αντίστοιχες ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ στα παρακάτω προγράμματα:
1. Παράταση Ισχύος Πολεοδομικών Ρυθμίσεων (ΦΕΚ.5Α-30/3/2020,Μέτρα Αντιμετώπισης Της Πανδημίας Και Άλλες Κατεπείγουσες Διατάξεις)
2. Παράταση για το Εξοικονομώ 2021, αλλά και του ΕξοικονόμησηΚατ΄Οίκον ΙΙ (ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/527/6, ΦΕΚΒ΄49/12.01.2022).
3. Παράταση Ισχύος ΟικοδομικώνΑδειών, (Παρατείνονται μέχρι τις 31.12.2022, Άρθρο 52 Του Ν. 4710/2020.
4. Παράταση για την Υποβολή Δικαιολογητικών Υπαγωγής Αυθαιρέτων.
5. Παρατάσεις αιτήσεων, κ.λ.πγια το Κτηματολόγιο.
Πρέπει εδώ να σημειωθείότι, για την αντιμετώπιση του παραπάνω θέματος αν και δόθηκε ετήσια παράταση έως 31-12-2021, με τον Ν.4585/2018, που αφορά άδειες επισκευής, δεν συμπεριλαμβάνει και τις περιπτώσεις, επισκευής, ανακατασκευής, αυτοστέγασης ή αποπεράτωσης κτιρίων, για τις οποίες οι καταληκτικές ημερομηνίες μέχρι και σήμερα δεν έχουν παραταθεί.
Κύριοι Υπουργοί,
Θεωρούμε ότι πρέπει άμεσα να προβείτε στην έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων(αντίστοιχων των, ΔΑΕΦΚ/οικ.3017/Π.Ε./Α321-Αθήνα:04-02-2017, ΔΑΕΦΚ/οικ.182/Α321-Αθήνα:18-01-2017&ΔΑΕΦΚ/οικ.5028/Π.Ε./Α321-Αθήνα:22-02-2018), με τις οποίες να παρατείνονται για τουλάχιστον ένα έτος, έως 31-12-2023, για όλες τις περιπτώσεις που περιγράφονται στις παραπάνω αποφάσεις.Ειδικότερα όμως,ως την καταληκτική ημερομηνία 31η Δεκεμβρίου 2023για τις Επισκευές Κτιρίων,που δεν είχαν συμπεριληφθεί στις παραπάνω αποφάσεις και που υπάρχουν σοβαρά παράπονα πολιτών και διαδικαστικά προβλήματα,για την υποβολή αίτησης για συμπλήρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών σύμφωνα με τις ισχύουσες αποφάσεις,για έκδοση άδειας επισκευής με την προϋπόθεση ότι έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα αίτηση για άδεια επισκευής βάσει όσων ορίζονται στις σχετικές κοινές υπουργικές αποφάσεις περί χορήγησης στεγαστικής συνδρομής. Για αιτήσεις κατάθεσης απαραίτητων δικαιολογητικών για χορήγηση Β΄ Δόσης στεγαστικής συνδρομής και Βεβαίωσης Περαίωσης εργασιών υποβάλλονται, σε κάθε περίπτωση, εντός του χρόνου ισχύος της άδειας επισκευής.
Σας γνωρίζουμε δε ότι για τις άδειες Σεισμοπλήκτων&Πυρόπληκτων κατοικιών(Επισκευών ή Ανακατασκευών) η πολιτεία δεν έχει προβεί σε καμιά ρύθμιση παράτασης.
Σας καλούμε όπως άμεσα προβείτε,
 Στην νομοθετική ρύθμιση (πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου) για όλες τις εκκρεμείς υποθέσεις που αφορούν τα Σεισμόπληκτα-Πυρόπληκτα κτίρια των περιοχών Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας, Λευκάδος & Κεφαλλονιάς, με παράταση όλων των παραπάνω υπουργικών αποφάσεων έως την 31-12-2023 για όλες τις περιπτώσεις.
 Στην ένταξη όλου του έμπειρου στελεχιακού δυναμικού των υπαλλήλων των περιφερειακών ΤΑΣ/ΤΑΠ,στην ΔΑΕΦΚ-Δυτ.Ελλάδας,όπως προβλέπει το Οργανόγραμμα του ΥΠΟΜΕΔΙ, και όχι στην αποσπασματική προκήρυξη πρόσληψης συμβασιούχων ή στην στελέχωση μέσω αποσπάσεων-κινητικότητας.