Στην ανάκληση τεσσάρων προϊόντων, μαντηλάκια καθαρισμού σώματος και σαμπουάν, καθώς διαπιστώθηκε μικροβιακή επιμόλυνση, προχώρησε ο ΕΟΦ.

Συγκεκριμένα ο ΕΟΦ ανακαλεί τα συγκεκριμένα προϊόντα:

OASIS BED BATH - PACK OF 10, (μαντηλάκια)
CONTI CONTINENCE CARE - PACK OF 25, (μαντηλάκια)
CONTI FLASHMEE - PACK OF 50 (μαντηλάκια)
OASIS RINSE FREE SHAMPOO CAP (ειδικό σαμπουάν)

Αναφέρει ο ΕΟΦ στην απόφασή του για την ανάκληση σαμπουάν και των συσκευασιών με μαντηλάκια

«Ο ΕΟΦ αποφάσισε την ανάκληση όλων των παρτίδων των καλλυντικών προϊόντων OASIS BED BATH - PACK OF 10, CONTI CONTINENCE CARE - PACK OF 25, CONTI FLASHMEE - PACK OF 50 & OASIS RINSE FREE SHAMPOO CAP, καθώς διαπιστώθηκε μικροβιακή επιμόλυνση σε ορισμένες παρτίδες των ανωτέρω προϊόντων.

Η παρούσα απόφαση εκδίδεται με σκοπό να ενισχύσει την εθελοντική ανάκληση της εταιρείας ΒΙΟΚΟΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΠΕ, η οποία οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους πελάτες της, προκειμένου να
το αποσύρουν από την αγορά.

Τα παραστατικά της ανάκλησης πρέπει να τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και να τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν».