Οι σωστές διατροφικές επιλογές υπερτερούν σημαντικά στη μάχη με τον σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 σε σύγκριση με τους γενετικούς παράγοντες. Ειδικότερα, αν και οι δύο αποτελούν παράγοντες κινδύνου, μια υγιεινή διατροφή συσχετίστηκε με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης του σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2 σε όλα τα επίπεδα γενετικού κινδύνου.

Αυτά αποτελούν τα αποτελέσματα μιας μελέτης περισσότερων από 35.000 ενηλίκων στις ΗΠΑ, με επικεφαλής τον δρ. Jordi Merino από το Γενικό Νοσοκομείο της Μασαχουσέτης. Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο PLOS Medicine, επισημαίνοντας ότι οι επίκτητες επιλογές τελικά είναι κρισιμότερες από τη γενετική προδιάθεση, όπως αναφέρει το ygeiamou.

Τα νέα περιστατικά σακχαρώδους διαβήτη όλο και αυξάνονται τα τελευταία χρόνια και είναι πλέον γνωστό ότι τόσο ο τρόπος ζωής όσο και γενετικοί παράγοντες συμβάλλουν στην εμφάνισή του. Προηγούμενo ερευνητικό υλικό ανέδειξε ότι η τήρηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής σχετίζεται με μειωμένο κίνδυνο διαβήτη τύπου 2 σε γενετικά προφίλ, αλλά δεν ήταν σαφές εάν υπάρχει αλληλεπίδραση των γενετικών προφίλ με τις θετικές μεταβολές στον τρόπο ζωής.

Η έρευνα

Στη νεότερη μελέτη, αναλύθηκαν δεδομένα από τρεις εκτενείς μελέτες επαγγελματιών υγείας. Η ερευνητική ομάδα διαπίστωσε ότι, ανεξαρτήτως του γενετικού κινδύνου, μια διατροφή χαμηλής ποιότητας, σε σύγκριση με την διατροφή υψηλής ποιότητας, συσχετίστηκε με 30% αυξημένο κίνδυνο σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2. Ενδιαφέρον επίσης είναι και το γεγονός ότι η από κοινού συσχέτιση της διατροφής χαμηλής ποιότητας και του αυξημένου γενετικού κινδύνου ήταν παρόμοια με το άθροισμα του κινδύνου για κάθε μεμονωμένο παράγοντα, υποστηρίζοντας περαιτέρω ανεξάρτητες συσχετίσεις.

Ωστόσο, ένας περιορισμός της μελέτης ήταν ότι η δειγματοληψία κοόρτης ενδέχεται να μην μπορεί να γενικευτεί σε άλλες μερίδες του πληθυσμού.

Ο δρ. Merino επισημαίνει τη σημασία της επισκόπησης και προσθέτει ότι: «Αυτή η μελέτη παρείχε στοιχεία ότι ο κίνδυνος εμφάνισης σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2 που αποδίδεται σε αυξημένο γενετικό κίνδυνο και χαμηλή ποιότητα διατροφής είναι παρόμοιος με το άθροισμα των κινδύνων που σχετίζονται με κάθε παράγοντα μόνο. ​​Αυτή η γνώση θα μπορούσε να χρησιμεύσει για να ενημερώσει και να σχεδιάσει μελλοντικές στρατηγικές για την πρόληψη του διαβήτη».