Στο Δημοτικό Κατάστημα (Μαιζώνος 147- 3ος όροφος), στις 10 Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή, με τα παρακάτω θέματα:

1.    Ψήφιση πιστώσεων οικονομικού έτους 2012 για πληρωμή των έργων του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ (Εισηγητής: Βασίλειος Λοτσάρης - Αντιδήμαρχος, Αρμόδιος Διευθυντής- Βασίλειος Σταμόπουλος).

2.    Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση του Ανοικτού Πανευρωπαϊκού διαγωνισμού για την προμήθεια λευκού φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος για τους εργαζόμενους του Δήμου Πατρέων, για το έτος 2012, συνολικού προϋπολογισμού 319.135,00 (με το Φ.Π.Α.13%)  (Εισηγητής: Αχιλλέας Γεωργακόπουλος- Αντιδήμαρχος, Αρμόδιοι Διευθυντές- Νικόλαος Αλιβιζάτος & Ανδρέας Θεοδωρακόπουλος).

3.    Επικύρωση πρακτικών και κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού για τη μίσθωση μηχανημάτων-αυτοκινήτων για συντηρήσεις οδών με αμμοχάλικο 3Α ή άλλα αδρανή υλικά (Εισηγητής: Γεώργιος Σιγαλός- Αντιδήμαρχος, Αρμόδιοι Διευθυντές- Νικόλαος Αλιβιζάτος & Αντώνιος Αλαμόλας).

4.    Επικύρωση πρακτικών και κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού για τη μίσθωση μηχανημάτων-αυτοκινήτων για συντηρήσεις οδών στα ορεινά Τμήματα Κοινοτήτων του Δήμου Πατρέων (Εισηγητής: Γεώργιος Σιγαλός- Αντιδήμαρχος, Αρμόδιοι Διευθυντές- Νικόλαος Αλιβιζάτος & Αντώνιος Αλαμόλας).

5.    Νομική στήριξη από δικηγόρο του Δήμου των δημοτικών υπαλλήλων κ.κ. Παπαευθυμίου Παναγιώτη και Ηρακλή Τζαβέλλα σε υπόθεση ποινικής διώξής των για αδικήματα που τους αποδίδονται κατά την ενάσκηση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων (Εισηγητής: Ιωάννης Δημαράς- Δήμαρχος).

6.    Άσκηση ανακοπής και αίτηση αναστολής κατά του από 17/1/2012 κατασχετηρίου της εταιρείας NEUROPUBLIC (Αρμόδιος Νομικός Σύμβουλος: Φαίδων Κουλούρης).

7.    Άσκηση ανακοπής κατά της 8/2012 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Πατρών (αίτηση Παναγιώτη Αθανασίου του Γεωργίου) (Αρμόδιος Νομικός Σύμβουλος: Φαίδων Κουλούρης).

8.    Άσκηση ανακοπής κατά της 1526/2011 διαταγής πληρωμής με επιταγή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών (υπόθεση Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Κ.Γ. ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΔΟΜΙΚΗ Α.Κ.Τ.Ο.Ε.) (Αρμόδιος Νομικός Σύμβουλος: Φαίδων Κουλούρης).

9.    Λήψη απόφασης για κατάθεση ή μη αιτήσεως οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης υπό του Δήμου κατά της υπ’ αριθ. 677/2011 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών (υπόθεση αποζημίωσης κ. Ελένης Πολυδωροπούλου) (Αρμόδιος Νομικός Σύμβουλος: Φαίδων Κουλούρης).
10.    Λήψη απόφασης για κατάθεση ή μη αιτήσεως καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης υπό του Δήμου κατά της υπ’ αριθ.762/2011 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών (Αρμόδιος Νομική Σύμβουλος:Παρασκευή Σφαέλου).

11.     Λήψη απόφασης για κατάθεση ή μη αιτήσεως οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης υπό του Δήμου κατά της υπ’ αριθ.757/2011 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών (υπόθεση αποζημίωσης κ.κ. Πάνου Παπαδόπουλου –Σερέτη κλπ)  (Αρμόδιος Νομική Σύμβουλος:Παρασκευή Σφαέλου).

12.     Λήψη απόφασης για κατάθεση ή μη αιτήσεως οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης υπό του Δήμου κατά της υπ’ αριθ.758/2011 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών (υπόθεση αποζημίωσης κ. Ασπασίας Γιαννοπούλου κλπ) (Αρμόδιος Νομική Σύμβουλος:Παρασκευή Σφαέλου).

13.    Έγκριση καταβολής τρίμηνων αποδοχών στον πρώην δημοτικό υπάλληλο Μητσόπουλο Σταύρο του Σταμάτη (Εισηγητής: Κωνσταντίνος Μπουρδούλης- Αντιδήμαρχος, Αρμόδια Διευθύντρια- Ελένη Αννίνου).

14.    Έγκριση καταβολής τρίμηνων αποδοχών στον πρώην δημοτικό υπάλληλο Παναγόπουλο Χρήστο του Αναστασίου (Εισηγητής: Κωνσταντίνος Μπουρδούλης- Αντιδήμαρχος, Αρμόδια Διευθύντρια- Ελένη Αννίνου)

15.    Έγκριση καταβολής τρίμηνων αποδοχών στην πρώην δημοτική υπάλληλο Βελισσάρη Πολυχρονία του Κων/νου (Εισηγητής: Κωνσταντίνος Μπουρδούλης- Αντιδήμαρχος, Αρμόδια Διευθύντρια- Ελένη Αννίνου)

16.    Έγκριση καταβολής τρίμηνων αποδοχών στην πρώην δημοτική υπάλληλο Αποστολοπούλου Ανδριάνα του Κων/νου (Εισηγητής: Κωνσταντίνος Μπουρδούλης- Αντιδήμαρχος, Αρμόδια Διευθύντρια- Ελένη Αννίνου)

17.    Έγκριση καταβολής τρίμηνων αποδοχών στον πρώην δημοτικό υπάλληλο Παπαγεωργίου Αθανάσιο του Ιωάννη (Εισηγητής: Κωνσταντίνος Μπουρδούλης- Αντιδήμαρχος, Αρμόδια Διευθύντρια- Ελένη Αννίνου).