Έκθεση "Πόλη, Κωδικός 6" στην αίθουσα του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδος