Στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg MED και του έργου"INHERIT: Sustainable Tourism Strategies to Conserve and Valorise the Mediterranean Coastal and Maritime Natural Heritage", ο Δήμαρχος Αιγιαλείας κ. Δημήτριος Καλογερόπουλος, έχοντας υπογράψει ήδη μνημόνιο συνεργασίας με τον βασικό εταίρο του Προγράμματος που είναι το Πανεπιστήμιο Πατρών, ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση για την εγκαθίδρυση περιοχών INHERITURA, υποβάλλοντας αίτηση για την ετικέτα INHERITURA.

Ο Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης του Δήμου Αιγιαλείας κ. Βασίλειος Χριστόπουλος μέσω του πρώην Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας και της υπεύθυνης κ. Χρυσούλας Χρηστιά, αντιλαμβανόμενοι τη σημασία των συνεργειών και των συνεργασιών με στόχο την ανάδειξη της περιοχής της Αιγιάλειας, υπέβαλαν έγκαιρα πλήρη φάκελο στην Επιτροπή Ελέγχου του Προγράμματος, προτείνοντας ως περιοχή INHERITURAτην παραλιακή ζώνη της πόλης του Αιγίου.

Στις 9 Μαρτίου 2022 η Επιτροπή συνεδρίασε κατά τη διάρκεια της 8ης Συνάντησης του Προγράμματος στην πόλη Mertola της Πορτογαλίας και αποφάσισε την απονομή της ετικέτας -βραβείου στον Δήμο Αιγιαλείας και την παραλιακή ζώνη του Αιγίου. Η βραβευμένη περιοχή ξεκινάει από την Μυρτιά, τον Πλάτανο του Παυσανία και καταλήγει στον υγρότοπο της Αλυκής.

Στόχος του έργου INHERIT είναι να αναπτύξει μια νέα προσέγγιση για την προστασία των περιοχών φυσικής κληρονομιάς και του περιβαλλοντικού τους οικοτόπου από τις αρνητικές επιπτώσεις του τουρισμού.Η ετικέτα "INHERITURA", αποτελεί μία περιβαλλοντική πιστοποίηση βιωσιμότητας, που απονέμεται στις παράκτιες περιοχές της Μεσογείου που εφαρμόζουν την προσέγγιση«βάσης-κορυφής» (bottom-up)που βασίζεται στην αυτορρύθμιση και την παρακολούθηση από την τοπική κοινωνία και τους ενδιαφερόμενους φορείς του τουρισμού με στόχο τον βιώσιμο τουρισμό.

Η προσέγγιση του INHERIT θέτει τρείς βασικές αρχές, οι οποίες αποτελούν τον πυρήνα όλων των δραστηριοτήτων του έργου:

- Προστασία του περιβάλλοντος και της φυσικής κληρονομιάς. Ως φυσική κληρονομία ορίζονται τα«φυσικά χαρακτηριστικά, οι γεωλογικοί και φυσιογραφικοί σχηματισμοί και οι οριοθετημένες περιοχές που αποτελούν το βιότοπο απειλούμενων ειδών ζώων και φυτών και φυσικές περιοχές αξίας από την άποψη της επιστήμης, της συντήρησης ή της φυσικής ομορφιάς.

- Αξιοποίηση των φυσικών αγαθών.Η βιώσιμη αξιοποίηση της φυσικής κληρονομιάς και των φυσικών αγαθών μπορεί να βελτιώσει την αναγνώριση των περιοχών αυτών και να ενισχύσει την τοπική τους ταυτότητα, συμβάλλοντας παράλληλα στην αύξηση των τουριστικών ροών και στην επέκταση της τουριστικής περιόδου (μειώνοντας έτσι την εποχικότητα).

- Προσεγγίσεις «βάσης-κορυφής» και συμμετοχικές προσεγγίσεις για βιώσιμο τουρισμό.Οι προσεγγίσεις «βάσης-κορυφής», είναι πρακτικές που εμπλέκουν τις τοπικές κοινωνίες και τους βασικούς ενδιαφερόμενους στο σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων για τον τουρισμό και την προστασία του περιβάλλοντος. Τέτοιες προσεγγίσεις μετριάζουν τις συγκρούσεις συμφερόντων και προσελκύουν μεγαλύτερη συναίνεση και προθυμία συμμετοχής σε σχετικές δραστηριότητες. Στις προσεγγίσεις «βάσης-κορυφής», οι προτεραιότητες και οι στόχοι τίθενται στο κατώτερο επίπεδο μιας οργανωτικής ιεραρχίας και ενσωματώνονται σταδιακά στο συνολικό πλαίσιο, μεταβαίνοντας έτσι από το κατώτερο στο ανώτερο επίπεδο. Τέτοιες προσεγγίσεις μπορεί να αποκτήσουν θεσμική νομιμότητα και αναγνώριση και καθιέρωση εν τέλει. Γενικά, αποτελούν μια διορθωτική προσέγγιση της κλασικής «κορυφής-βάσης» οργάνωσης και διαχείρισης, και η οποία αντιμετωπίζει αρκετούς περιορισμούς όπως π.χ. την έλλειψη συμμόρφωσης από τους κατοίκους της περιοχής και τους επισκέπτες.

Η ετικέτα INHERITURA καλύπτει παράκτιες περιοχές 13 ευρωπαϊκών χωρών της Μεσογείου: Κύπρος, Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία, Μάλτα, Πορτογαλία, Σλοβενία, Ισπανία, Γιβραλτάρ, Κροατία, Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη και Μαυροβούνιο.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο παρέχονται στην ιστοσελίδα https://inherit.interreg-med.eu/