«Φέσια» στον τεχνικό κλάδο και μάλιστα σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη οικονομική συγκυρία κατά την οποία οι δυσκολίες αυξάνονται και οι τιμές των υλικών βρίσκονται σε σταθερά ανοδική πορεία, έχει αφήσει το προηγούμενο πρόγραμμα «Εξοικονομώ - Αυτονομώ» καθώς 14 μήνες μετά την ολοκλήρωσή του έχει πληρώσει μόνο το 9% των δικαιούχων.

Κι αυτό παρά το γεγονός ότι ο αριθμός των δικαιούχων και των αντίστοιχων αιτήσεων προς διεκπεραίωση ήταν εξαρχής μικρότερος συγκριτικά με παλαιότερα προγράμματα.

Όπως εξηγεί στο «ethnos.gr» και στην δημοσιογράφο Μαρία Λιλιοπούλου ο πρόεδρος του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας, Βασίλης Αιβαλής, και στην περιοχή ευθύνης του οι αιτήσεις που έχουν πληρωθεί δεν ξεπερνούν το 15% - 20% στην καλύτερη περίπτωση.

Κι αυτό γιατί οι μηχανικοί αφού ξεπεράσουν όλες τις δυσκολίες της συγκέντρωσης δικαιολογητικών προκειμένου να υποβάλουν την τελική δήλωση για πιστοποίηση, θα πρέπει να αναμείνουν για τον έλεγχο των δικαιολογητικών, ο οποίος προκύπτει πως γίνεται σε διαφορετικά στάδια:

«Οπως με ενημερώνουν μέλη μας, τις πιο πολλές φορές αφού ανεβάσουν στο σύστημα τα δικαιολογητικά, ξεκινά ο έλεγχος. Συνήθως βγάζει ορισμένες ελλείψεις. Μέχρι να συλλεγούν τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά και να αποσταλούν εκ νέου περνά περίπου ένας μήνας.

Και αυτό δεν είναι το τέλος της διαδικασίας. Στη συνέχεια μπορεί να εμφανιστούν και νέες ελλείψεις οπότε αυτό πρέπει να επαναληφθεί από την αρχή. Ουσιαστικά δεν ενημερώνουν μία και καλή για το σύνολο των ελλείψεων, αλλά χωρίζουν τον έλεγχο σε 2 – 3 στάδια με αποτέλεσμα να «ροκανίζεται» χρόνος μέχρι την εκταμίευση του ποσού των κινήτρων.

Δημουργούνται διαχειριστικά κωλύματα ώστε οι μηχανικοί να μην μπορούν να ολοκληρώσουν τον φάκελο και να υποβάλλουν πλήρη φάκελο. Υπό κανονικές συνθήκες και με πλήρη δικαιολογητικά, η διαδικασία αυτή δε θα έπρεπε να διαρκεί περισσότερο από 1,5 μήνα», σημειώνει ο κ. Αιβαλής.

Υπενθυμίζεται ότι το εν λόγω πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους μέσω των Περιφερειακών Προγραμμάτων του ΠΕΠ και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα-Καινοτομία, το ΕΠΑΝΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020 και χρηματοδοτείται και με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και εθνικούς.

Η συνολική δαπάνη του Προγράμματος ανέρχεται σε 896.492.000 από το ΕΠΑνΕΚ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία», 170 εκατομμύρια, περίπου, από τα ΠΕΠ, Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, 199 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και 34 εκατομμύρια από εθνικούς πόρους.

Η υποβολή αιτήσεων για μονοκατοικίες και μεμονωμένα διαμερίσματα είχε ξεκίνησει στις 11/12/2020 και ολοκληρώθηκε στις 1/2/2021. Για τις πολυκατοικίες η υποβολή αιτήσεων είχε ξεκινήσει στις 3/2/2021 και ολοκληρώθηκε στις 26/2/2021.