«Σπάνε» ταμπού και προκαταλήψεις ετών, μετά από το νομοσχέδιο που έφερε την απλούστευση των διαδικασιών για την υιοθεσία και την αναδοχή, με ολοένα και περισσότερα νεαρά ζευγάρια να δείχνουν το ενδιαφέρον τους για να αποκτήσουν παιδί με αυτόν τον τρόπο.

Στόχος της απλούστευσης των διαδικασιών είναι η μέγιστη κατά το δυνατόν αποιδρυματοποίηση των παιδιών από τις μονάδες και τις δομές παιδικής προστασίας και η ανεύρεση για αυτά μιας οικογένειας για να μεγαλώσουν σε ένα ασφαλές και προστατευμένο οικογενειακό περιβάλλον.

Σε πανελλήνια κλίμακα μέσα σε ένα χρόνο περισσότερα από 800 παιδιά συνολικά (419 υιοθεσίες και 447 αναδοχές) έχουν φύγει από τα ιδρύματα και τις μονάδες πολιτικής προστασίας,  μέσα από την διαδικασία της υιοθεσίας και μέσα από αυτή της αναδοχής.

Στην Δυτική Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Περιφέρειας, έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς 11 υποθέσεις υιοθεσίας και 15 υποθέσεις αναδοχής, εκ των οποίων οι 11 είναι συγγενικής αναδοχής.   

Παράλληλα στις τρεις περιφερειακές ενότητες έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης και εκπαίδευσης για 71 αιτούντες για υιοθεσία και έγινε η εγγραφή τους στο Εθνικό Μητρώο υποψήφιων θετών γονέων, ενώ αντίστοιχα στο Εθνικό Μητρώο υποψηφίων αναδόχων γονέων εντάχθηκαν 12 αιτούντες για αναδοχή.

Εξάλλου,  σε εξέλιξη είναι από τις αντίστοιχες υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος , η σύνδεση 11 παιδιών με τους υποψήφιους γονείς τους, με τις 9 από αυτές τις διαδικασίες να αφορούν την αναδοχή και τις 2  από αυτές την υιοθεσία.

Οπότε μέσα στο επόμενο διάστημα 11 ακόμα παιδιά, εφόσον όλα πάνε καλά, θα αποιδρυματοποιηθούν και θα αποκατασταθούν άμεσα σε υποψήφιες ανάδοχες και θετές οικογένειες αντίστοιχα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Περιφέρειας από την έναρξη της λειτουργίας – τον Ιούλιο του 2020 - της ειδικής πλατφόρμας που έχει βγει στον διαδικτυακό αέρα για το ζήτημα αυτό (www. anynet.gr ) μέχρι σήμερα, έχουν υποβληθεί και στις τρεις περιφερειακές ενότητες 142 αιτήσεις για υιοθεσία ανηλίκων και 45 αιτήσεις για αναδοχή ανηλίκων.

Επίσης, στο  Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας της Δυτικής Ελλάδας – στον φορέα που έχει υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για το ζήτημα αυτό - έχουν γίνει επιπλέον 30 αιτήσεις που αφορούν την διαδικασία της αναδοχής.


Το αμφίδρομο της όλης διαδικασίας

Κάθε ανήλικος που βρίσκεται σε μονάδα παιδικής προστασίας και φροντίδας θα πρέπει να έχει το δικό το  ατομικό σχέδιο  οικογενειακής αποκατάστασης (ΑΣΟΑ) που συντάσσεται από το κάθε ίδρυμα.

Με αυτόν τον τρόπο γίνεται αυτόματα η εγγραφή του στο Ειδικό Μητρώο Ανηλίκων της μονάδας που τον φιλοξενεί, καθώς και στο Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων. Το ατομικό σχέδιο  περιλαμβάνει την  αιτιολογημένη πρόταση αποκατάστασης του ανηλίκου µε βάση τις εξατοµικευµένες ανάγκες και το βέλτιστο συμφέρον του.

Τα ΑΣΟΑ διακρίνονται σε τέσσερις βασικές κατηγορίες: Στα ΑΣΟΑ Υιοθεσίας/Αναδοχής, στα ΑΣΟΑ Συγγενικής Υιοθεσίας/Αναδοχής, στα ΑΣΟΑ Επιστροφής στη Φυσική Οικογένεια και στα ΑΣΟΑ που δεν Αποκαθίσταται σε Οικογένεια.

Η διαδικασία της υποβολής αιτήσεων για υποψήφιους θετούς γονείς ή για υποψήφιους ανάδοχους γονείς έχει ως βασικά στάδια και ακολουθεί συγκεκριμένα βήματα από τα οποία θα πρέπει να περάσει η κάθε αίτηση έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η κάθε υπόθεση υιοθεσίας ή αναδοχής.  Τα βήματα αυτά αποτελούν την ασφαλιστική "δικλείδα" τόσο για τα ανήλικα, όσο και για τους υποψήφιους γονείς και είναι τα εξής: 

α)υποβολή των αιτήσεων, β)έλεγχος δικαιολογητικών γ) κοινωνική έρευνα για τους υποψήφιους θετούς /ανάδοχους γονείς, δ) αντίστοιχη εκπαίδευση των υποψηφίων γονιών, ε) καταχώρηση της εγγραφής τους στο αντίστοιχο Εθνικό Μητρώο θετών ή ανάδοχων γονέων, στ) Πρόταση ηλεκτρονικής σύνδεσης των υποψήφιων γονέων με τον ανήλικο  και στ) περίοδος προσαρμογής του παιδιού, το μεταβατικό στάδιο από το ίδρυμα στην οικογένεια.