ΥΠΟΘΕΣΗ
Μετά την τυχαία συνάντησή τους καθ’ οδόν σε ένα νησί, μια γυναίκα και ένας άνδρας αποφασίζουν να περιπλανηθούν
μαζύ σε αναζήτηση του κατάλληλου μέρους να θάψουν ένα μεταλλικό κουτί...