Την ανάγκη της ίδρυσης Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου και Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥΛ.) στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας, επισημαίνει η Βουλευτής Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας κα Χριστίνα Αλεξοπούλου, με ερώτηση που κατέθεσε για το θέμα αυτό στην Υπουργό Παιδείας κα Νίκη Κεραμέως.

Η κα Αλεξοπούλου αναφέρεται στην ανάγκη διευκόλυνσης των οικογενειών, οι οποίες σήμερα εξυπηρετούνται από το πλησιέστερο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥΛ. που βρίσκεται στην Πάτρα, γεγονός που αυξάνει την κόπωση των μαθητών και εμποδίζει την απρόσκοπτη συμμετοχή τους στη μαθησιακή διαδικασία.

Η Αχαϊή Βουλευτής σημειώνει επίσης το πρόβλημα της συγκέντρωσης μεγάλου αριθμού μαθητών στο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥΛ. Πατρών, όπου λόγω της έλλειψης κατάλληλης κτιριακής υποδομής, εμποδίζεταιη αποδοτική λειτουργία του σχολείου. Με δεδομένες και τις ανάγκες της ευρύτερης περιοχήςΔυτικής Αχαΐας, που θα εξασφαλίσουν τη βιώσιμη λειτουργία της αιτούμενης για ίδρυση σχολικής μονάδας, η κα Αλεξοπούλου ερωτά την Υπουργό Παιδείας για την πρόθεση και τις ενέργειες του Υπουργείου γι’ αυτό το σοβαρό ζήτημα.

Η ερώτηση

Στις μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2022-2023, έχει προταθεί από το 2ο Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης Αχαΐας, μέσω της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, η ίδρυση Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου και Λυκείου στη Δημοτική Ενότητα Δυτικής Αχαΐας.

Οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την ίδρυση του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥΛ. είναι:

  1. Η δυνατότητα συμμετοχής στην εκπαιδευτική διαδικασία των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
  2. Η διευκόλυνση των οικογενειών οι οποίες σήμερα εξυπηρετούνται αποκλειστικά από το πλησιέστερο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥΛ. που βρίσκεται στην Πάτρα.
  3. Η χιλιομετρική απόσταση της περιοχής της Δυτικής Αχαΐας από το ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥΛ. Πατρών είναι συνολικά (αναχώρηση, άφιξη, επιστροφή) 50 χιλιόμετρα, γεγονός που αυξάνει την κόπωση των μαθητών και εμποδίζει την απρόσκοπτη συμμετοχή τους στη μαθησιακή διαδικασία.
  4. Ο μεγάλος αριθμός μαθητών στο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥΛ. Πατρών σε συνδυασμό με την έλλειψη κατάλληλης κτιριακής υποδομής εμποδίζει την αποδοτική λειτουργία της σχολικής μονάδας.
  5. Η ύπαρξη Ειδικού Δημοτικού Σχολείου στην Κάτω Αχαΐα και οι διαπιστωμένες ανάγκες της ευρύτερης περιοχής εξασφαλίζουν την ύπαρξη απαιτούμενου και επαρκούς μαθητικού δυναμικού για την υπό ίδρυση σχολική μονάδα και τη λειτουργία της σε βάθος χρόνου.

Με βάσει τα παραπάνω,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ η κα Υπουργός

Προτίθεσθε να προβείτε στην ίδρυση ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥΛ. στη Δημοτική Ενότητα Δυτικής Αχαΐας;