Στα πλαίσια του έργου «Decentralised Composting in Small Towns - DECOST», που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Πόρους, Πρόγραμμα ENI CBC MED διοργανώνεται από το τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών ένα workshop με τίτλο "Βιωσιμότητα και κυκλική οικονομία: Η συμβολή της κομποστοποίησης".

Στην εκδήλωση θα παρουσιασθούν οι δράσεις του έργου DECOST που στοχεύουν στην διατήρηση της ποιότητας ζωής στις Μεσογειακές πόλεις και στην διασφάλιση ενός υγιούς περιβάλλοντος διαβίωσης μέσω της οικιακής και κοινοτικής κομποστοποίησης. Επί πλέον, θα συζητηθεί η κομποστοποίηση στο πλαίσιο της βιωσιμότητας και της κυκλικής οικονομίας, καθώς και σχετικές δράσεις στο παρελθόν αλλά και μελλοντικές.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 19 Μαρτίου στις 16:15, αίθουσα Workshop 1 στο MEC Παιανίας, Αθήνα, ως μέρος της 4ης διεθνούς έκθεσης “Verde.tec / Τεχνολογίες Περιβάλλοντος” και του Verde.tec Forum.

Η 4η διεθνής έκθεση “Verde.tec / Τεχνολογίες Περιβάλλοντος” θα πραγματοποιηθεί στις 18-20 Μαρτίου 2022, στο εκθεσιακό κέντρο MEC στην Παιανία. Οι Πράσινες Τεχνολογίες, η Κυκλική Οικονομία και οι Smart Cities θα βρεθούν στο επίκεντρο, με τους εκθέτες να παρουσιάζουν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την προστασία του περιβάλλοντος.

Το Verde.tec Forum θα προσφέρει το βήμα στους πρωταγωνιστές του κλάδου με ένα ευρύ πρόγραμμα ημερίδων και workshops, στο οποίο δίνονται λύσεις από ειδικούς επιστήμονες, εξειδικευμένες εταιρείες και φορείς από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.