Τα σωματεία: 

1) «Σύλλογος Σοκολατοριχτών Πάτρας» με διακριτικό τίτλο

‘‘Σοκολατορίχτες’’, 

2) «Club Σοκολατοπόλεμος Πατρινού Καρναβαλιού» με διακριτικό τίτλο

‘‘Σοκολατομαχίες’’, 

3) «Ένωση Πατρινών Σοκολατοριχτών»  με διακριτικό τίτλο

‘‘Σοκολατοδρομίες’’, 

4) «Όμιλος Σοκολατομαχητών  Πατρινού Καρναβαλιού» με  διακριτικό τίτλο

 ‘‘Σοκολατομανίες’’ 

5) «Σύλλογος  Σοκολατοπαικτών  Πατρινού Καρναβαλιού» με διακριτικό τίτλο ‘‘Σοκολατοπαίκτες’’ 

επισκέφτηκαν την Δευτέρα το ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. ΠΑΤΡΩΝ) και παρέδωσαν αρτοσκευάσματα & σοκολατάκια. 

Η φωτογραφία είναι του Κώστα Αθανασόπουλου.