Μετά από αρκετές εκκλήσεις και πιέσεις για την συντήρηση και την αποκατάσταση τριών ιστορικών συντριβανιών του κέντρου της Πάτρας, φαίνεται ότι το έργο θα προχωρήσει και θα υλοποιηθεί. 

Πρόκειται για τα δύο συντριβάνια της πλατείας Γεωργίου και του ενός ακόμα της πλατείας Όλγας που αποτελούν σημεία αναφοράς για την Πάτρα και πολιτιστικά νεότερα μνημεία για το ιστορικό κέντρο της πόλης.

Η Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεότερων Μνημείων της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, έδωσε τη διαβεβαίωση για την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών ανακαίνισης.

Τα δύο συντριβάνια της πλατείας Γεωργίου και της πλατείας Όλγας έχουν χαρακτηριστεί μνημεία του νεότερου πολιτισμού και κατά συνέπεια κάθε παρέμβαση που είναι να γίνει θα πρέπει να έχει την έγκριση του υπουργείου Πολιτισμού και των υπηρεσιών του.

Ωστόσο, τα τρία αυτά συντριβάνια εξαιτίας του χρόνου, της υγρασίας και των διαφόρων βανδαλισμών που είχαν υποστεί κατά καιρούς, βρίσκονταν σε κακή κατάσταση και αντί να αναδεικνύουν την αισθητική της πόλης, στην ουσία με την εικόνα που είχαν οδηγούσαν σε ένα αντίθετο αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Χρήστο Κορδά η πίεση που είχε ασκήσει τα τελευταία χρόνια η δημοτική αρχή για την εκπόνηση μελετών προς τις αντίστοιχες υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού ήταν έντονη.


Πίεση και από τους ενεργούς πολίτες

Το ίδιο και οι πιέσεις των ενεργών πολιτών που δεν μπορούσαν άλλο να ανεχθούν αυτή την κατάσταση με τα τρία ιστορικά συντριβάνια της Πάτρας να βρίσκονται σε κατάσταση παρακμής. 

Το έργο της ανακαίνισης τους θα υλοποιηθεί και μαζί με αυτό θα προχωρήσουν και οι παρεμβάσεις για τις επιδιορθώσεις των φανοστατών της πλατείας Γεωργίου.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι το συντριβάνι της πλατείας Όλγας δεν λειτουργεί πλέον καθόλου μετά από τις φθορές και τους βανδαλισμούς που έχει υποστεί, ενώ τα νερά στα δύο συντριβάνια της πλατείας Γεωργίου είναι βρώμικα και η εικόνα αυτή θα πρέπει να αλλάξει άμεσα.