Η Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης (Μ.Ε.Α.Ε.) του Ε.Α.Π. σας ενημερώνει ότι,   στις 15 Φεβρουαρίου δημοσιεύτηκε η παγκόσμια λίστα κατάταξης “Young University Rankings”, η οποία περιλαμβάνει τα καλύτερα ΠΜανεπιστήμια του κόσμου, που ιδρύθηκαν τα τελευταία πενήντα χρόνια (50) ή είναι νεότερα.

Η κατάταξη του 2022 περιλαμβάνει 539 Πανεπιστήμια (από 475 το 2021) και άλλα 251 Ιδρύματα τα οποία αναφέρονται με την ορολογία “reporter”. Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο καταλαμβάνει τη θέση 401+. Στη διεθνή κατάταξη του 2022 περιλαμβάνονται συνολικά επτά (7) Ελληνικά Πανεπιστήμια μεταξύ των οποίων το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο καταλαμβάνει την υψηλότερη βαθμολογία στην «διδασκαλία» (Πίνακας 1). Όσον αφορά στην κατάταξη των Ανοικτών Πανεπιστημίων παγκοσμίως το Open University of Catalonia βρίσκεται στην πρώτη θέση και το ΕΑΠ στη δεύτερη θέση (Πίνακας 2).

Η παγκόσμια λίστα κατάταξης “ΤΗΕ Young University Rankings” εφαρμόζει την ίδια μεθοδολογία με τη λίστα κατάταξης “ΤΗΕ World University Rankings”, καθώς και οι δύο λίστες αξιολογούν τα Πανεπιστήμια με βάση 13 δείκτες επιτευγμάτων που ομαδοποιούνται σε πέντε περιοχές: διδασκαλία (με βαρύτητα 30% στη συνολική κατάταξη), έρευνα (30%), παραπομπές – επίδραση της έρευνας (30%), εξωστρέφεια (7,5%), μεταφορά τεχνογνωσίας (2,5%).