Γιώργος Μακρίδης - Κωνσταντίνα Μπακάλη - Νίκος Δημητρακόπουλος στο Φάμπρικα