Στροφή σε νέες καλλιέργειες και ειδικά σε υποτροπικές δενδροκαλλιέργειες, όπως αβοκάντο, μάνγκο, λίτσι, αννόνα και μακαντάμια στρέφονται οι παραγωγοί σε περιοχές της Πελοποννήσου. Το έντονο αυτό ενδιαφέρον για νέες εναλλακτικές καλλιέργειες σχετίζεται κυρίως με την αύξηση στη παγκόσμια και εγχώρια ζήτηση τέτοιων προϊόντων.

Παράλληλα, η ανάγκη για αλλαγή καλλιεργειών έργου υπαγορεύεται από την κλιματική κρίση, η οποία πλήττει και την Πελοπόννησο με αποτέλεσμα να υπάρχει η άμεση ανάγκη για τη διερεύνηση καλλιεργειών φυτών που έχουν μια καλύτερη δυνατότητα ανάπτυξης στις κλιματικές συνθήκες που διαμορφώνονται.

Για τον σκοπό αυτό υπεγράφη σύμφωνο μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του ΕΛΓΟ – Δήμητρα και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης για την υλοποίηση έργου, με συνολική χρηματοδότηση 80.000 ευρώ και 5ετούς διάρκειας, με αντικείμενο δράσης την εγκατάσταση υποτροπικών ειδών.


Στόχος του έργου αποτελεί η σταδιακή εξοικείωση των παραγωγών της Πελοποννήσου στις νέες καλλιέργειες αβοκάντο, μάνγκο, λίτσι, αννόνα και μακαντάμια, προς όφελος της ανασυγκρότησης της γεωργίας της περιφέρειας με την προώθηση των εν λόγω ειδών ως εναλλακτικές καλλιέργειες, όπως και της διείσδυσης νέων προϊόντων υψηλής αξίας στην ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διατήρηση και εξάπλωση της καλλιέργειας είναι ο εντοπισμός κατάλληλων περιοχών εγκατάστασης και η παροχή τεχνογνωσίας για την καλλιέργεια των παραπάνω ειδών.

Στην πρώτη φάση υλοποίησης του προγράμματος περιλαμβάνεται ο εντοπισμός κατάλληλων -ως προς τις κλιματολογικές και εδαφικές συνθήκες- αγροτεμαχίων για εγκατάσταση υποτροπικών ειδών σε διαφορετικές περιοχές της περιφέρειας Πελοποννήσου.

Στην συνέχεια θα γίνει η εγκατάσταση των «επιδεικτικών αγρών», ενώ σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος θα παρέχονται συμβουλές από επιστημονικό προσωπικό του ΕΛΓΟ-Δήμητρα ως προς την εγκατάσταση και τις καλλιεργητικές τεχνικές καθ΄ όλη τη διάρκεια του έργου.

Το αβοκάντο αποτελεί πλέον μία από τις σημαντικότερες καλλιέργειες στη νότια Ελλάδα, με συνεχή επέκταση των καλλιεργούμενων εκτάσεων στην Πελοπόννησο. Παρά το γεγονός ότι και κάποια από τα υπόλοιπα προαναφερόμενα είδη εντοπίζονται ως μεμονωμένες περιπτώσεις (1-2 δένδρα σε αυλές οικιών), ελάχιστες περιπτώσεις οργανωμένης καλλιέργειας είναι καταγεγραμμένες, κυρίως λόγω άγνοιας ως προς τα είδη, απουσίας φυτωριακού υλικού και έλλειψης τεχνογνωσίας.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μένουν ανεκμετάλλευτες περιοχές με κλιματικές συνθήκες κατάλληλες για καλλιέργεια υποτροπικών ειδών καθώς και να βρισκόμαστε χρονικά πίσω από τις εξελίξεις στην παγκόσμια αγορά, καταγράφοντας διαφυγόντα κέρδη.


Επιπλέον, η Ελλάδα είναι μια από τις ελάχιστες περιοχές κοντά στην ευρωπαϊκή αγορά που μπορεί να υποστηρίξει την καλλιέργεια υποτροπικών ειδών, προερχόμενων από Ανατολική Ασία, Νότια Αφρική και Κεντρική Αμερική. Αυτό της δίνει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα, που μεταφράζεται σε επιπλέον εισόδημα για παραγωγούς τέτοιων ειδών.

Πλεονέκτημα στην καλλιέργεια των παραπάνω ειδών αποτελεί το γεγονός ότι πρόκειται για καλλιέργειες με χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα, δηλαδή χαμηλές εισροές και φιλικές προς το περιβάλλον. Αυτό συνεπάγεται μικρό κόστος παραγωγής και μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους. Ως επιπλέον πλεονέκτημα καταγράφεται ο χρόνος ωρίμανσης και η χρήση τους.

Η ζήτηση για καρπούς αβοκάντο ακολουθεί ανοδική πορεία τα τελευταία χρόνια, τόσο στην εγχώρια, όσο και στη διεθνή αγορά.


Oι καρποί μάνγκο και λίτσι ωριμάζουν κατά την θερινή περίοδο, δίνοντας την ευκαιρία στους παραγωγούς να διαθέσουν το προϊόν τους άμεσα στην τοπική αγορά, η οποία θα είναι ενισχυμένη και από την τουριστική κίνηση.

Οι καρποί αννόνα καταναλώνονται νωποί, αλλά χρησιμοποιούνται επίσης σε σκευάσματα παγωτών και γαλακτοκομικών.

Oι καρποί μακαντάμια, πωλούνται ως ξηρό προϊόν, που δεν περιορίζεται από την ανάγκη άμεσης κατανάλωσης.