Το θέατρο Λιθογραφείον καλεί νέες και νέους δραματουργούς να καταθέσουν θεατρικά τους έργα που δεν έχουν παρουσιαστεί στο κοινό και δεν έχουν δημοσιευτεί.

Στόχος μας είναι να δώσουμε ώθηση στην συγγραφή νέων θεατρικών έργων, αλλά και βήμα σε νέους, ταλαντούχους δραματουργούς. Αναζητούμε θεατρικά έργα που όχι μόνο θα δώσουν φωνή σε θέματα που απασχολούν τους νέους ανθρώπους της εποχής μας, αλλά θα προτείνουν παράλληλα νέους κώδικες και φόρμες.

Η Ομάδα μας, απαρτιζόμενη από νέες και νέους καλλιτέχνες που δραστηριοποιούνται στην Πάτρα -με την συμβολή των υπεύθυνων του Project, Τσέζαρις Γκραουζίνις και Φάνη Δίπλα-, θα διαβάσει τα έργα και θα επιλέξει έως τέσσερα έργα που θεωρεί ότι εγκυμονούν ενδιαφέρουσες δυνατότητες σκηνικής παρουσίασης. Οι νέοι δραματουργοί των οποίων τα θεατρικά έργα θα επιλεγούν, θα έχουν τη δυνατότητα να συνεργαστούν και να αλληλεπιδράσουν με τους σκηνοθέτες και τους ηθοποιούς της Ομάδας, ώστε το έργο τους να βρει τη βέλτιστη θεατρική μορφή. Τα έργα θα παρουσιαστούν ζωντανά στο κοινό με τη μορφή σκηνικών αναγνώσεων στην Πάτρα και, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν, σε συνεργαζόμενα θέατρα της Αθήνας. Κατά την περίοδο των σκηνικών αναγνώσεων, θα υπάρξει διάδραση με το κοινό και ανατροφοδότηση των καλλιτεχνών.

Μετά την παρουσίαση των σκηνικών αναγνώσεων ζωντανά και με live streaming, η επιτροπή θα επιλέξει ένα από τα έργα για να γίνει μια ολοκληρωμένη επαγγελματική θεατρική παραγωγή που θα κάνει πρεμιέρα στην Πάτρα, ενώ στη συνέχεια θα παρουσιαστεί σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε κάθε νέα/νέο θεατρικό συγγραφέα ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας και ηλικίας. Όσον αφορά τα θεατρικά έργα, δεν υπάρχει κανένας περιορισμός ως προς το θέμα, το είδος, τη διάρκεια.

Περισσότερες πληροφορίες, οι όροι του διαγωνισμού και αιτήσεις συμμετοχής περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα του θεάτρου Λιθογραφείον www.lithografeion.gr

Ο σχεδιασμός της Νέα Δραματουργίας ανήκει στο διετές πρόγραμμα του θεάτρου Λιθογραφείον, που υλοποιείται με την επιχορήγηση και την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Όροι συμμετοχής:

 

  • Τα έργα θα πρέπει να είναι γραμμένα στην ελληνική γλώσσα
  • Τα έργα θα πρέπει να είναι πρωτότυπα. Έργα που έχουν δημοσιευτεί ή κυκλοφορήσει σε οποιαδήποτε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή ή παρουσιαστεί με οποιονδήποτε τρόπο δεν θα γίνονται δεκτά.
  • Κάθε ενδιαφερόμενη/ος μπορεί να καταθέσει μόνο ένα έργο.
  • Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός ως προς τη θεματολογία, το είδος και τη διάρκεια των υποβληθέντων έργων.
  • Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα έργα τους σε κλειστό αρχείο pdf στο e-mail: [email protected] έως τις 31 Μαΐου 2022. Στην πρώτη σελίδα του έργου θα πρέπει να αναγράφεται ο τίτλος του έργου και το όνομα ή το ψευδώνυμο της/του συγγραφέα ή συγγραφέων. Σε περίπτωση ύπαρξης δύο ή περισσότερων συγγραφέων ενός έργου, θα πρέπει τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, email, τηλέφωνο) να σημειωθούν στην αίτηση που επισυνάπτεται.
  • Τα έργα που θα σταλούν πέραν της προθεσμίας υποβολής δεν γίνονται δεκτά. Τα έργα θα πρέπει να συνοδεύονται από το ονοματεπώνυμο και το email του συγγραφέα, αίτηση συμμετοχής, την περίληψη του έργου και ένα κείμενο για τον συγγραφέα (έως 200 λέξεις).