Ο βουλευτής Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Τσιγκρής κατέθεσε Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών, με την οποία ζητάει τη συνέχιση λειτουργίας του υποκαταστήματος της EUROBANK στην Κάτω Αχαΐα.

Σύμφωνα με την Επιστολή του Αχαιού βουλευτή:

"Η διοίκηση τη EUROBANK, ανακοίνωσε χθες ότι την 24η Φεβρουαρίου 2022 θα αναστείλει τη λειτουργία του υποκαταστήματός της στην Κάτω Αχαΐα.

Η αναστολή λειτουργίας ενός υποκαταστήματος τράπεζας έχει άμεσο αντίκτυπο στην τοπική οικονομία, αφού μειώνεται αισθητά η δυνατότητα χρηματοδότησης των μικρών επιχειρήσεων.

Ένα τέτοιο γεγονός, δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα σε πόλεις όπως η Κάτω Αχαΐα, όπου υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα (γεωργικές και κτηνοτροφικές).

Στα παραπάνω πρέπει να συνυπολογιστεί το γεγονός ότι η μεγάλη πλειοψηφία των κατοίκων της Κάτω Αχαΐας δεν διαθέτει την απαραίτητη εξοικείωση με τις ψηφιακές τεχνολογίες που απαιτούνται για τις οικονομικές συναλλαγές.

Επίσης, πρέπει να επισημανθεί ότι πριν από ένα χρόνο έκλεισε και το υποκατάστημα της ALPHA BANK της Κάτω Αχαΐας.

Η αναστολή λειτουργίας και δεύτερου υποκαταστήματος τράπεζας, θα δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα στην ευρύτερη περιοχή".

Ο Αχαιός βουλευτής ζητάει από τον Υπουργό Οικονομικών να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να συνεχιστεί η λειτουργία του υποκαταστήματος της EUROBANK στην Κάτω Αχαΐα.