Σε ανακοίνωση του Κωνσταντοπουλείου και του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής, Βασίλη Δελδήμου, τονίζονται τα εξής: «Ανακοινώνεται ότι την 11/01/2022 ευρέθησαν εντός του  Ευγηρείου και σε χώρους που δεν έχουν οριστεί για τον σκοπό αυτό, πληθώρα συσκευασιών φαρμάκων, πλείστων εκ των οποίων, πλήρες περιεχομένου που κατά δήλωση των εμπλεκομένων προσώπων προέρχονται από Δωρεές για τα οποία δεν είχε τηρηθεί η ρητώς ορισθείσα εσωτερική διαδικασία με πράξη της Δ/Ε, σχετικά με την διαχείριση των δωρεών φαρμάκων.

Ένεκα του ότι η διαχείριση των δωρεών φαρμάκων, είναι μείζον και επείγον θέμα καθόσον άπτεται της νομιμότητας διακίνησης φαρμάκων μεταξύ των οποίων και φαρμάκων που χορηγούνται κατόπιν ειδικής συνταγογράφησης η Π. Δ/Ε με απόφαση  της προχώρησε στην καταγραφή των αυτών φαρμακευτικών σκευασμάτων, παρουσία των υπαλλήλων προς ρύθμιση της περαιτέρω διαδικασίας.

Μεταξύ αυτών ευρέθησαν και συσκευασίες φαρμάκων που εμπίπτουν στην σχετική νομοθεσία περί ειδικής συνταγογράφησης και παρεδόθησαν στο τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Πατρών ως προβλέπεται από την κείμενη Νομοθεσία. Η αξία των φαρμακευτικών σκευασμάτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα κατόπιν της καταγραφής τους προέκυψε ότι ανέρχεται στα 7.962,54 €.

Eν όψει του προσωρινού χαρακτήρα της παρούσας Δ/Ε αναβλήθηκε η συζήτηση επί του διοικητικού ελέγχου των εμπλεκομένων προσώπων.  Επισημάνθηκε εκ νέου στο προσωπικό η πιστή τήρηση της ήδη ληφθείσας απόφασης της Δ/Ε σχετικά με την διαχείριση δωρεών φαρμάκων στα οποία γίνεται ιδιαίτερη αναφορά για άμεση καταγραφή και ενημέρωση της εκάστοτε Διοικούσας Επιτροπής προκειμένου αυτή να μη τελεί σε άγνοια όπως στην συγκεκριμένη περίπτωση».