Δεν περνά ημέρα κατά την οποίαν οι τούρκοι να μη ποδοπατήσουν κατά τον πλέον αισχρόν τρόπον την Ελλάδα. Ο πλέον ταπεινωτικός για εμάς τους Έλληνες είναι η καθημερινή παραβίαση του ενεαρίου χώρου και η μη απαγόρευση της παρανομίας αυτής επί τριάντα έτη! Δεν τόλμησε κυβέρνηση να του απαγορεύσει τις υπερπτήσεις, όπως έκαμε η τουρκία στην αμερικήν με μίαν μόνον παραβίαση! Και εκτός αυτού πληρώνομεν εκατομμύρια Ευρώ να τα αναχαιτίζομεν. Διεκδικεί το μισόν Αιγαίον Πέλαγος και αντίδραση δεν υπάρχει αποτελεσματική.

Έχει αρπάξει τα Ύμια και δεν αντιδρούμεν. Κάνει έρευνες υδρογονανθράκων και έχει χαρτογραφήσει ολόκληρον το Αιγαίον ενώ εμείς δεν έχομεν κάμει τίποτε. Επρόκειτο να αρχίσουν έρευνες νοτίως της Κρήτης από την αρχήν του έτους και ξαφνικά σταμάτησαν!! Ερευνά την Ανατολικήν Μεσόγειον στην οποίαν δεν έχει καμμίαν απολύτως αρμοδιότητα. Εμποδίζει τις έρευνες στην Κυπριακήν ΑΟΖ ξένων εταιρειών και δεν την ενοχλεί κανείς. Παρενοχλεί το ερευνητικόν πλοίον που χαρτογραφεί την πορείαν του αγωγού EAST MED και δεν εμποδίζεται. Άραγε το πλοίον αυτό το προφυλάσσουν πολεμικά, Ελληνικά, Γαλλικά ή αμερικάνικα όπως έκανε η τουρκία με το δικό της;;; Με τους Γάλλους και τους αμερικανούς έχομεν υπογράψει κάποιες συμφωνίες. Δεν είναι έτσι; Η Ανένωτη Ευρώπη γιατί δεν φροντίζει τα όριά της;;

Όλες οι ανεμπόδιστες παρανομίες της τουρκίας στον χώρον του Δικαίου της Θαλάσσης φαίνεται ότι από κάπου υποστηρίζονται. Δεν είναι δυνατόν τόση διεθνής αδιαφορία στην παρανομίαν ενός κράτους!

Και αυτά τα ερωτήματα ήλθεν ξαφνικά να λύση η αμερικανική στάση για τον αγωγόν EAST MED. Έπαψε να υποστηρίζει την κατασκευήν του. Αυτό ήθελεν η τουρκία, και γι’ αυτό έκανε τις παρανομίες ώσπου επέτυχε. Διακηρύσσει δε ότι καμμία πράξη στην Αν. Μεσόγειον δεν θα γίνεται χωρίς την συμμετοχήν της! Ο αγωγός είναι άκρως ζωτικός για την Ελλάδα. Γιατί η αμερική αδιαφόρησε για την Ελλάδα; Το θέμα είναι απλούστατον. Προέβη στην υποχώρηση η οποία πλήττει ανεπανορθώτως την Ελλάδα μετά την αγορά πολεμικών αεροσκαφών και φρεγατών από την Γαλλίαν ενώ και εκείνη είχε δώσει προσφοράν!! Τώρα πιέζει για να αγοράσομεν από αυτήν πολεμικά Φ-35. ΟΧΙ . Να μη τα αγοράσομεν. Δεν μας χρειάζονται άλλα. Έχομεν υπερεπάρκειαν πολεμικού υλικού. Υλικά επιβιώσεως στερούμεθα!

Πρέπει δε εδώ να θυμηθούμεν και τα συνεχή κολακευτικά λόγια που λένε οι αμερικανοί για την Ελλάδα. «Σημαντικός σύμμαχος» «Στρατηγικός εταίρος με σπουδαίαν γεωγραφικήν θέση» «Μεγίστη η αγάπη προς την Ελλάδα των αμερικανών» μέχρι να πετύχουν τους σκοπούς τους. Και πέτυχαν η Ελλάδα να γίνει στρατιωτική αποικία των αμερικανών από την Σούδαν μέχρι την Αλεξανδρούπολη!! Φυσικά χωρίς οικονομικόν όφελος, ενώ αντιθέτως όταν είχαν βάσεις στην τουρκίαν πλήρωνε αδρώς! Δεν ωφελούμεθα από τις βάσεις και θα πρέπει μόλις λήξει η πενταετία να φύγουν!

Θα έχουν «κότσια» οι τότε κυβερνώντες;;

Δεν πρέπει κάποτε να αποκτήσομεν απόλυτην και ανεπηρέαστην πρωτοβουλίαν στις δράσεις μας;;