Το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για ασθένειες που μεταδίδονται μέσω κουνουπιών EYWA κατέκτησε την 1η θέση στον παγκόσμιο διαγωνισμό για το Βραβείο Ορίζοντα (HorizonPrize) “Early Warning for Epidemics” του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (European Innovation Council).

Το σύστημα EYWA συν-αναπτύχθηκε από τρεις βασικούς εταίρους (corepartners: NOA-BEYOND, ECODEV, LAPUP). Στο EYWA συμμετείχαν επίσης άλλοι δώδεκα ευρωπαϊκοί οργανισμοί (partners)που εξυπηρετούν ερευνητικούς σκοπούς, ασκούν δραστηριότητες καταπολέμησης κουνουπιών, ανήκουν σε τομείς υγείας και λήψης αποφάσεων.

Το Εργαστήριο Φυσικής Ατμόσφαιρας του Πανεπιστημίου Πατρών (LAPUP) συμμετείχε στο EYWA με την ερευνητική ομάδα του αναπληρωτή καθηγητή Κιουτσιούκη Ιωάννη,παρέχοντας πρωτίστως μεσοπρόθεσμες προγνώσεις με το αιτιοκρατικό μοντέλο MIMESIS που έχει αναπτύξει και εξελίσσει διαρκώς.