Ξεκίνησαν τα έργα στην Πατρών - Πύργου μετά τον κόμβο ΒΙΠΕ για την άρση επικινδυνότητας του δρόμου.

Το παρόν έργο αφορά στην εκτέλεση εργασιών φρεζαρίσματος οδοστρώματος, προεπάλειψης, ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους, συγκολλητικής επάλειψης, αντιολισθηρής στρώσης και διαγράμμισης οδοστρώματος σε τμήματα της ΝΕΟ Πατρών - Πύργου.

Με την εκτέλεση των ασφαλτικών εργασιών θα διατηρηθεί η βατότητα του Εθνικού Οδικού Δικτύου επί της ΝΕΟ Πατρών - Πύργου, θα γίνεται με ασφάλεια η κυκλοφορία των διερχόμενων οχημάτων και θα αποφευχθούν τροχαία ατυχήματα.