Δεν υπάρχει καμία ένδειξη που να θέτει το έργο της ανάπλασης του ιστορικού κέντρου στην Κάτω πόλη της Πάτρας σε κίνδυνο.

Αυτό υποστηρίζει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος έργων Χρήστος Κορδάς ύστερα από την αρνητική εξέλιξη που είχε το θέμα με την εργολαβία για την ανάπλαση της Κάτω πόλης, με τον ανάδοχο να ακυρώνει τη συμφωνία, δύο μέρες πριν από την υπογραφή της σύμβασης.

Σύμφωνα με τον κ. Κορδά υπάρχουν τα χρονικά περιθώρια για να γίνει εκ νέου ο διαγωνισμός και να προχωρήσει το έργο, παρόλο που όπως παραδέχεται και ο ίδιος η εξέλιξη της ακύρωσης της εργολαβίας πάει την έναρξη των εργασιών ένα εξάμηνο πίσω.

Με βάση το γεγονός ότι το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του ΕΣΠΑ 2014 - 2020, η ολοκλήρωση των εργασιών του θα πρέπει να έχει γίνει τον Μάρτιο του 2023.

Τότε η ανάπλαση θα πρέπει να έχει παραδοθεί, έτσι ώστε το έργο να μην χαθεί. Ο κ. Κορδάς από την πλευρά του παρουσιάζεται καθησυχαστικός υποστηρίζοντας ότι ακόμα και στην περίπτωση που οι εργασίες δεν θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τότε υπάρχουν τρόποι για να δοθεί μια μορφή παράτασης στο έργο μέσα από το ΕΣΠΑ.

Πάντως, η πρόταση του προέδρου του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδος, Βασίλη Αϊβαλή για να εφαρμοστεί η αντίστοιχη νομοθετική διάταξη του άρθρου 32Γ του ν. 4412/2016, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει για ειδικές περιπτώσεις, θα εξεταστεί.

Μέσα από την διάταξη αυτή δίνεται η δυνατότητα να κληθούν οι τρεις ενδιαφερόμενοι ανάδοχοι σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, έτσι ώστε μέσα σε ένα – δύο μήνες να βρεθεί εντέλει ο εργολάβος που θα προχωρήσει το έργο.

Ωστόσο, σύμφωνα πάντα με τον κ. Κορδά, δεν είναι σίγουρο αν το έργο της ανάπλασης της Κάτω πόλης, περιλαμβάνεται σε αυτές τις ειδικές περιπτώσεις, ενώ υπάρχει και το ερωτηματικό αν οι διαπραγματεύσεις αυτές δεν έχουν αποτέλεσμα και χαθεί εκ νέου πολύτιμος χρόνος.

Από εκεί και πέρα, σύμφωνα με τον κ. Κορδά, δεν υπάρχει θέμα για κάποια από τα υπόλοιπα έργα που βρίσκονται στο τελικό στάδιο για την έναρξη εργασιών τους όπως για παράδειγμα αυτό της ανάπλασης της άνω πόλης. Ακόμα και στην περίπτωση που υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις στην πορεία των εργασιών τους (βλέπε ποδηλατόδρομο), τα έργα θα προχωρήσουν και θα ολοκληρωθούν.