Με το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας, η ΕΕ το 2022 στηρίζει τη γενιά που έκανε τις μεγαλύτερες θυσίες κατά τη διάρκεια της πανδημίας, προσφέροντάς της περισσότερες και καλύτερες ευκαιρίες για το μέλλον.

H πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν δήλωνε το Σεπτέμβριο του 2021 στην περίφημη ομιλία της για την κατάσταση της ΕΕ, ενώπιον το Ευρωκοινοβουλίου ότι το 2022, πρέπει να είναι έτος επικεντρωμένο στις δράσεις για τη βελτίωση της ζωής των νέων Ευρωπαίων. Αφιέρωσε δε την ομιλία της στη νέα γενιά.

Ευρωπαϊκά προγράμματα για τη νεολαία

Η ΕΕ αναγνωρίζει τη σημασία της συμμετοχής όλων των νέων στην οικοδόμηση ενός καλύτερου μέλλοντος - πιο πράσινου, πιο συμπεριληπτικού και πιο ψηφιακού. Για το λόγο αυτό έχει εφαρμόσει πληθώρα προγραμμάτων και σχετικών πρωτοβουλιών, όπως είναι το δημοφιλές και επιτυχημένο πρόγραμμα ανταλλαγής Erasmus που ξεκίνησε το 1987

Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης όπου το ένα τρίτο των συμμετεχόντων σε κάθε ομάδα πολιτών πρέπει είναι κάτω των 25 ετών, είναι μια ακόμη απόδειξη για τις προτεραιόητητες της ΕΕ και η κορυφαία θέση της νεολαίας σε αυτές.

Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας

Φέτος, η ΕΕ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση των νέων. Στόχος είναι η αύξηση της συμμετοχής τους σε διαδικασίες διαμόρφωσης πολιτικών και στη διοργάνωση δραστηριοτήτων με επίκεντρο τη νεολαία σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιβεβαίωσε τον Δεκέμβριο την απόφαση για τη διοργάνωση δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών με επίκεντρο τη νεολαία σε όλα τα κράτη μέλη το 2022.

Η πανδημία-εχθρός της προοπτικής

Στην κορυφή της ατζέντας των ευρωβουλευτών τέθηκε η αποκατάσταση των θετικών προοπτικών για τους νέους της Ευρώπης που πλήττονται από τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19.

Ο ορισμός του 2022 ως έτους επικεντρωμένου στους νέους σημαίνει ότι θα καταβληθούν αυξημένες προσπάθειες για να συμπεριληφθούν οι προτεραιότητες των νέων στους σχετικούς τομείς πολιτικής της ΕΕ και σε κάθε επίπεδο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων .

Το Έτος Νεολαίαςέχει ως στόχο τη συμμετοχή των νέων σε κομβικές διαδικασίες διαβούλευσης (όπως η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης) και σε άλλες δημόσιες πολιτικές σε ενωσιακό, εθνικό και τοπικό επίπεδο. Χάρη στις πιέσεις που άσκησαν οι ευρωβουλευτές, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στους νέους με λιγότερες ευκαιρίες και στην αντιμετώπιση ζητημάτων ψυχικής υγείας.

Το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας θα περιλαμβάνει συνέδρια, πρωτοβουλίες για την προώθηση της συμμετοχής των νέων στη χάραξη πολιτικής, εκστρατείες ευαισθητοποίησης σχετικά με μια πιο πράσινη και ψηφιακή ΕΕ χωρίς αποκλεισμούς, καθώς και μελέτες και έρευνες σχετικά με την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι νέοι στην ΕΕ.

Βελτίωση του προϋπολογισμού

Οι ευρωβουλευτές εξασφάλισαν συμπληρωματικό ποσό ύψους 8 εκ. ευρώ για τα προγράμματα Erasmus+ και το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, σε σύγκριση με το ποσό που είχε συμφωνηθεί προηγουμένως στις συνομιλίες με το Συμβούλιο για τον προϋπολογισμό του 2022 που ενέκρινε το Ευρωκοινοβουλίο

Πορφανής στόχος είναι να στηριχθούν οι δραστηριότητες του έτους για τη νεολαία. Το 2022 θα βρεθεί επίσης πρόσθετη χρηματοδότηση για την υλοποίηση δραστηριοτήτων από άλλα σχετικά προγράμματα και μέσα της ΕΕ.

Οι ευρωβουλευτές πρόσθεσαν την επιλογή να διατεθούν κονδύλια της ΕΕ και μετά το 2022, προκειμένου να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη κληρονομιά του Έτους Νεολαίας.
Κρίσιμος ο έλεγχος από το Ευρωκοινοβούλιο

Οι δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας θα διοργανώνονται από τους εθνικούς συντονιστές σε κάθε κράτος μέλος, από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, και θα εποπτεύονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Οι ευρωβουλευτές διαπραγματεύτηκαν με επιτυχία ότι σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο θα υπάρχει υποχρέωση συμμετοχής των νέων και των οργανώσεων νεολαίας στο στάδιο του σχεδιασμού των δραστηριοτήτων. Καμία απόφαση για το μέλλον και του νέους δεν θα λαμβάνεται χωρίς αυτούς, διατράνωσαν οι ευρωβουλευτές, με την ευχή το 2022 να είναι μια χρονιά με τη νεολαία στο προσκήνιο.