Το σκεπτικόν της επιγραφής είναι σοφόν. Εννοεί έχομεν όλα τα αναγκαία για τους ασθενείς. Και αυτά κατά κανόνα τα έχει ένα Φαρμακείον. Πράγματι η επιγραφή είναι σε φαρμακείον, όχι στην θύραν ή πλάι αυτής αλλά στον τοίχον υπέρ την θύραν και σε μεγάλον πλάτος. Με τεράστια γράμματα. Σε καλήν γραφήν όπως φαίνεται. Δυστυχώς όμως δεν ευρίσκεται στην Αθήνα με τα εκατοντάδες Φαρμακεία ούτε στην Πλατεία Βάθη που οργιάζουν οι ξενόγλωσσες επιγραφές χωρίς από αυτό το ανθελληνικόν φαινόμενον να εξαιρείται η Αθήνα που προανεφέραμεν αλλά και καμμία άλλη πόλη ή και χωρίον της Ελλάδος, Ευρίσκεται εκτός Ελλάδος, στο Τόκυον την πρωτεύσαν της Ιαπωνίας!!!!! Θεωρεί κάποιος Έλληνας, τον εαυτόν του, απ’ αυτούς που έχουν γράψει τις πινακίδες στα πάσης μορφής καταστήματά τους σε ξένην γλώσσαν, μειονεκτικόν; Πως αισθάνεται που οι Ιάπωνες έχουν πινακίδες στην Ελληνικήν και οι Έλληνες στις διάφορες ξένες γλώσσες; Δεν θεωρούνται ταπεινωμένοι; Δεν θεωρούνται μαστιζόμενοι που περιφρονούν την Γλώσσαν τους;; Δεν είναι σε κατωτάτην θέση, όταν άλλα κράτη έχουν πινακίδες στην Ελληνικήν και αυτοί όχι;;

Και δεν είναι η πρώτη φορά που οι Ιάπωνες γράφουν πινακίδες στην Ελληνικήν Γλώσσαν.

Στο μνημείον που έφτιαξαν για τα θύματα της Χιροσίμα υπάρχει η «Καμπάνα της Ειρήνης» και μεταξύ των τριών επιγραφών υπεράνω αυτής, είναι και η Ελληνική «Γνώθι σαυτόν». Το μνημείον επισκέπτονται εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνον και στην επέτειον παρίσταται, πάντα ο Αυτοκράτορας της Ιαπωνίας. Επίσης οι Ιάπωνες και η παγκοσμίου φήμης εταιρεία φωτογραφικών ειδών CANON πριν μερικά έτη ανεκάλυψαν το περίφημον σύστημα αυτομάτου εστιάσεως και η εταιρεία το ονόμασε ακρολεκτικώς EOS από τα αρχικά των λέξεων (Electronic Operating System). Το ακρωνύμιον δεν είναι τυχαίον για τους Ιάπωνες οι οποίοι από σκοπού επέλεξαν αυτές τις λέξεις. Ήθελαν Ελληνικήν λέξη και αυτή ήταν η ΕΩΣ που σημαίνει αυγή. Οι ίδιοι το εδήλωσαν τονίζοντες. «Την επελέξαμεν σκοπίμως, διότι με αυτό το σύστημα φέραμεν την αυγήν στην νέαν τεχνολογίαν».

Επιγραφές στην Ελληνικήν υπάρχουν σε πολλά πανεπιστήμια της Υφηλίου. Π.χ. στου Εδιμβούργου το υπέρθυρον αναγράφει. «ΠΡΟΠΥΛΑΙΟΝ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ Η ΜΑΘΗΣΙΣ». Και στην γέφυραν του πλωτού ποταμού Μάϊν αναγράφεται «ΠΛΕΩΝ ΕΠΙ ΟΙΝΟΠΑ ΠΟΝΤΟΝ ΕΠ ΑΛΛΟΘΡΟΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ», δηλαδή Ταξιδεύω σε ξένες θάλασσες, όπου οι ανθρώποι ομιλούν άλλες γλώσσες

Η παγκοσμίου φήμης εταιρεία αθλητικών ειδών NIKE (Νάϊκι) στο πλαίσιον να δώσει στην επιχείρησή της Ελληνικόν όνομα, κάτι που μετά μανίας επιδιώκουν πολλοί επιχειρηματίες, επέλεξε το ανωτέρω που σημαίνει ΝΙΚΗ στην Ελληνικήν και αυτό επιβεβαιούται από το άγαλμα της «Νίκης της Σαμοθράκης» το οποίον ευρίσκεται στο εργοστάσιόν της στο Όρεγκον!!!!

Στην Ελλάδα έχουν εκδοθεί δύο Νόμοι οι οποίοι απαγορεύουν τις ξενόγλωσσες επιγραφές. Είναι οι Ν.1491, 13/11/1984 και Ν.2946, 8/10/2001. Τις έγραψαν οι ξενομανείς στα παλαιά τους τα παπούτσια. Και το ερώτημα είναι. Για ποίον λόγον ψηφίζονται οι Νόμοι στην Ελλάδα; Σ’ όλα τα κράτη εφαρμόζονται, εδώ ποδοπατούνται! Η τουρκία απαγορεύει ξενόγλωσσες επιγραφές για να μη αλλοιώνουν «την υπέροχην γλώσσαν μας» όπως αναφέρουν! Η δουλικότητα στην Ελλάδα δεν έχει όριον, αφού και στα πλέον απόμακρα χωρία χωρίς τουρισμόν υπάρχουν ξενόγλωσσες επιγραφές, αλλά και το επίσης θλιβερόν οι οδωνυμίες των πόλεών μας είναι γραμμένες και στην Λατινικήν!!! κάτι που δεν συμβαίνει σε κανένα κράτος της Υφηλίου!