Την ακόλουθη επιστολή απέστειλε ο επικεφαλής της Ώρα ΠΑΤΡΩΝ Γιώργος Ρώρος προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την σύγκλιση της επιτροπής διαβούλευσης:

"Με πρωτοβουλίες της παράταξής μας ψηφίστηκε στο δημοτικό συμβούλιο η σύσταση της επιτροπής διαβούλευσης. Ένα σημαντικό εργαλείο που ενεργοποιεί φορείς και κοινωνικές ομάδες.

Η επιτροπή διαβούλευσης γνωμοδοτεί σχετικά με αναπτυξιακά προγράμματα δράσης του δήμου αλλά και για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος.

Η σύσταση ψηφίστηκε ομόφωνα από το δημοτικό συμβούλιο, αν και 5 χρόνια Δημοτικής Αρχής δεν την είχατε συγκαλέσει.

Με απόφασή σας στις 28/12/21 συγκαλείτε την επιτροπή διαβούλευσης να συνεδριάσει στις 5/1/22 με θέμα το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου και τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το 2022.

Δεν αποστείλατε έως σήμερα 4/1/22 τις εισηγήσεις για αυτά τα δύο σπουδαία θέματα προκειμένου να μελετηθούν από τους φορείς και δημότες, να επιλυθούν τυχόν απορίες και να κατατεθούν τεκμηριωμένες απόψεις. Αντιλαμβάνεται ο κάθε καλόπιστος, ότι για να προετοιμαστεί κάποιος για αυτά τα δύο σημαντικά θέματα χρειάζεται αρκετό χρόνο τον οποίο εσείς αυθαίρετα και σκόπιμα δεν παρέχεται.

Βέβαια όταν ψήφισε το δημοτικό συμβούλιο την δημιουργία της επιτροπής διαβούλευσης ο κ. Πελετίδης εξέφρασε την άποψη, ότι αυτές οι επιτροπές δεν διαδραματίζουν κανένα σοβαρό ρόλο. Απαξίωσε δηλαδή την επιτροπή με τη δημιουργία της, αποδεικνύοντας τη φοβία που έχει απέναντι στο συλλογικό, τον διάλογο και τις συνέργειες.

Σας καλούμε να μην τορπιλίζεται και υποβαθμίζεται τις εργασίες της επιτροπής. Άμεσα να στείλετε τις εισηγήσεις στους συμμετέχοντες φορείς και δημότες προκειμένου να γίνει δημιουργικός, ουσιαστικός διάλογος και να παραχθεί το προσδοκώμενο έργο".