Συνεδριάζει, μέσω τηλεδιάσκεψης, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πατρέων, σύμφωνα με τις αριθ. 426/13-11-2020, 643/69472/24-09-2021 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ και την Δ1α/Γ.Π.οικ.78616/17-12-2021 (ΦΕΚ 5973/18-12-2021 τεύχος Β΄) ΚΥΑ, που θα πραγματοποιηθεί την 29 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.30 το μεσημέρι. για την εξέταση των παρακάτω θεμάτων:

1. Ανάκληση άδειας λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος μετά από αίτηση των ενδιαφερόμενων καταστηματαρχών (Β. Κούσουλα, Αικ. Λυμπέρη) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Τσιγάρας - Αρμόδιος Διευθυντής).

2. Γνωμοδότηση για έγκριση διατήρησης λειτουργίας και έκδοση Κανονισμού παραδοσιακών εμποροπανηγύρεων (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Τσιγάρας - Αρμόδιος Διευθυντής).

3. Γνωμοδότηση για έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας Περιπτέρων (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Τσιγάρας - Αρμόδιος Διευθυντής).

4. Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Πατρών σε προβλεπόμενο κοινόχρηστο χώρο δρόμο (τμήμα οδού Αλεξ. Παπάγου) μεταξύ των Ο.Τ. 1931 και 1933 της περιοχής «2ης Ανατολικομεσημβρινής φάσης επέκτασης», λόγω άρσης απαλλοτρίωσης ακινήτου ιδιοκτησίας κας Κωνσταντίνας συζ. Κυριακού Κουνάβη, το γένος Θεόδωρου και Γεωργίας Κωτσοπούλου» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Τσιγάρας - Αρμόδιος Διευθυντής).

5. Εξέταση ένστασης κατά της υπ. αριθ. 270/22-9-2021 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Πατρών (ΑΔΑ: 6ΜΜΕΩΞΙ-Β3Ρ), αναφορικά με την σημειακή τροποποίηση εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Πατρών στο Ο.Τ. 827Α , ως προς την χρήση γης του Ο.Τ. 827Α από ‘Χώρος ανέγερσης Δικαστικού Μεγάρου Πατρών’ σε: ‘Χώρος Ανέγερσης Αστυνομικού Μεγάρου Πατρών’, στην περιοχή «1η Ανατολικομεσημβρινή Φάση Επέκτασης Σχεδίου Πόλεως Πατρών» (εισηγητής: Μ. Αναστασίου - Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Σταμόπουλος - Αρμόδιος Διευθυντής).

6. 1) Κήρυξη συμπληρωματικής αναγκαστικής απαλλοτρίωσης σε τρεις (3) ιδιοκτησίες για την διαπλάτυνση της οδού Μεγάλου Σπηλαίου από την είσοδο του Β΄ Δημοτικού Νεκροταφείου Πατρών έως την οδό 25η Μαρτίου από τον Κ.Α. 40-7111.00004 (ΣΑΤΑ – ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021.
2) Διόρθωση ως προς το εμβαδόν των ρυμοτομούμενων εδαφικών τμημάτων και των επικειμένων που αναφέρονται στην υπ’ αριθ. 42/20-02-2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που κήρυξε την αναγκαστική εκτός σχεδίου πόλεως απαλλοτρίωση για την διαπλάτυνση της οδού Μεγάλου Σπηλαίου από την είσοδο του Β΄ Δημοτικού Νεκροταφείου Πατρών έως την οδό 25η Μαρτίου (εισηγητής: Μ. Αναστασίου - Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Σταμόπουλος - Αρμόδιος Διευθυντής).

7. Διατύπωση άποψης επί της μελέτης οριοθέτησης τμήματος του χειμάρρου «Σχιώτες» στην Τοπική Κοινότητα Αραχωβιτίκων της Δημοτικής Ενότητας Ρίου του Δήμου Πατρέων και σε μήκος περίπου 250 μ. (θέση πλησίον της ιδιοκτησίας Ιωάννου Τσώνου) (εισηγητής: Μ. Αναστασίου - Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Σταμόπουλος - Αρμόδιος Διευθυντής)

8. Οριοθέτηση μιας θέσης στάθμευσης για το ειδικό διασκευασμένο όχημα μεταφοράς ΑμεΑ με αρ. κυκλ. ΙΜΑ3356 και μια γενική θέση στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ επί της οδού Λαυράγκα, στο ΚΔΑΠ ΜΕΑ-ΧΡΩΜΑΤΑ ΖΩΗΣ (εισηγητής: Μ. Αναστασίου - Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Σταμόπουλος - Αρμόδιος Διευθυντής).

9. Οριοθέτηση μίας γενικής θέσης στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ, επί της οδού Κορίνθου πλησίον της Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης ΤΡΙΓΚΑΣ NEPHROS A.E. που στεγάζεται επί της οδού Κορίνθου αρ. 521 (εισηγητής: Μ. Αναστασίου - Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Σταμόπουλος - Αρμόδιος Διευθυντής).

10. Έγκριση ή μη κοπής δένδρου (γιακαράντα) που φύεται στην οδό Καζαντζάκη αρ.1 στην περιοχή Αγυιάς (εισηγητής: Κώστας Πελετίδης, Δήμαρχος Πατρέων).

11. Έγκριση ή μη κοπής δένδρων (μουριές) στην οδό Ακρωτηρίου αρ. 6 του Νοτίου Διαμερίσματος του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Κώστας Πελετίδης, Δήμαρχος Πατρέων).

12. Έγκριση ή μη κοπής δένδρου (αείλανθος) σε κοινόχρηστο χώρο στη συμβολή των οδών Αμερικής και Ζολώτα στην Τερψιθέα Πατρών (εισηγητής: Κώστας Πελετίδης, Δήμαρχος Πατρέων).