Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ανταποκρίθηκε σε σχετικό αίτημα που έλαβε από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Τμήμα Αχαΐας)με τη Δωρεά λειτουργικού τεχνολογικού εξοπλισμού.

Η πολύτιμη προσφορά τεχνολογικού εξοπλισμού (τρεις κεντρικές μονάδες Η/Υκαι τρεις οθόνες), ο οποίος παραμένει λειτουργικός, θα διευκολύνει σημαντικά το έργο του Τμήματος Γ.Α.Κ. Αχαΐας και υπογραμμίζει την κοινωφελή δράση του Ε.Α.Π. προς την τοπική κοινότητα.

Το Ε.Α.Π. συνεχίζει απρόσκοπτα το πολυδιάστατο έργο του και αναπτύσσει συνεργασίες με φορείς της Αχαΐας.