Ολοκληρώθηκε την 15-12-21 το σεμινάριο Νέων Μελών της Κίνησης Πρόταση,  Σαρανταπόρου 20, διάρκειας 16 ωρών. Κατά το διάστημα αυτό τα μέλη προσέγγισαν την φιλοσοφία του Φορέα και εκπαιδεύτηκαν θεωρητικά και βιωματικά στις εξής ενότητες:

Αίτια της  εξάρτησης

Πρόληψη  της  εξάρτησης. Φιλοσοφία, αξίες και αρχές της πρόληψης.

Πρόληψη της εξάρτησης στην οικογένεια και στην κοινότητα

ΠΡΟΤΑΣΗ- Ρόλος του ενεργού πολίτη (εθελοντισμός)

Βελτίωση επικοινωνίας

Λήψη αποφάσεων

 Τα μέλη εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για το καλώς δομημένο πρόγραμμα,  το ζεστό και όμορφο κλίμα που διαμορφώθηκε κατά τις συναντήσεις, το οποίο τους βοήθησε ν΄ αναπτύξουν  οικειότητα,  εμπιστοσύνη μεταξύ τους  και στο φορέα,  πέρασαν υπέροχα , έμαθαν την επικοινωνία με τρόπο που βοηθά την επίλυση των προβλημάτων, τους άρεσε η διαδικασία και αισθάνθηκαν την δυναμική της ομάδας .

Στην τελευταία συνάντηση αποφάσισαν  να ενεργοποιηθούν εθελοντικά και εντάχθηκαν στις ομάδες έργου  της Πρόταση.