Χριστουγεννιάτικη ολοήμερη εκδήλωση.
Πληροφορίες Κρατήσεις Θέσης : 2610331009.