Ένα κονδύλι ύψους 6 εκατομμυρίων ευρώ προορίζεται για τον Δήμο Πατρέων και τον φάκελο της έξυπνης πόλης.

Πρόκειται ένα πρόγραμμα που έρχεται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφορά αρκετούς Δήμου από όλη την χώρα, μέσα στους οποίους συγκαταλέγεται και η αχαϊκή πρωτεύουσα.

Το κονδύλι για την Πάτρα, σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν στην συνεδρίαση της ΚΕΔΕ, ανέρχεται στα 6 εκατομμύρια ευρώ, ενώ μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να φτάσει (αν δεν έχει ήδη φτάσει) στα γραφεία του Δήμου η πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Προκειμένου όμως να εγκριθεί η συμμετοχή του ο Δήμος και οι αρμόδιες υπηρεσίες θα πρέπει να καταθέσουν έναν ολοκληρωμένο φάκελο που να αφορά την ψηφιακή στρατηγική της πόλης και το σχέδιο που εξασφαλίζει την αξιοποίηση των χρημάτων αυτών.

Ήδη, οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ξεκινήσει μια προεργασία για την κατάρτιση του σχεδίου, μια διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη και σύμφωνα με τις ετοιμασίες που έχει γίνει θα αφορά ορισμένους βασικούς θεματικούς άξονες.

Οι άξονες αυτοί έχουν να κάνουν με τον τομέα της βιώσιμης αστικής κινητικότητας, με την ενημέρωση για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, με τις καινοτομίες για την εξοικονόμηση ενέργειας, με τη χρήση εφαρμογών για τη μέτρηση δεικτών που σχετίζονται με την ατμόσφαιρα και το περιβάλλον, με τις εφαρμογές στον τομέα της πολιτικής προστασίας και την αντιμετώπιση πυρκαγιών ή πλημμυρών, αλλά και την διαχείριση των απορριμμάτων και των ρευμάτων ανακύκλωσης.


Ενίσχυση και εμπλουτισμός των δικτύων - συστημάτων

Ο Δήμος της Πάτρας ήδη έχει αναπτύξει ή είναι να αναπτύξει μία σειρά από εφαρμογές και συστήματα που σχετίζονται με αυτούς τους τομείς.

Μέσα όμως από το πρόγραμμα αυτό θα έχει την ευκαιρία να εμπλουτίσει τα υπάρχοντα συστήματα, να ενισχύσει τα δίκτυα και εφόσον έχει την δυνατότητα να προχωρήσει στην εφαρμογή καινοτομιών και σε άλλους τομείς και κατευθύνσεις.

Για τον σκοπό αυτό η αρμόδια υπηρεσία Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και Μελετών έχει στείλει ηλεκτρονικό μήνυμα προς όλες τις δημοτικές υπηρεσίες, έτσι ώστε να καταθέσουν τυχόν προτάσεις τους για τους τομείς που τους αφορούν που θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στο φάκελο της ψηφιακής στρατηγικής.

Το δεδομένο είναι ότι η Πάτρα έχει πλέον μια σημαντική ευκαιρία για να χρηστεί ουσιαστικά μία έξυπνη πόλη, με εφαρμογές που δεν θα έχουν να κάνουν τόσο τη δημιουργία εντυπώσεων, αλλά που να διευκολύνουν ουσιαστικά τη ζωή των πολιτών της, σε καίριους τομείς της καθημερινότητας.