Μείωση 2,5% σημείωσε ο δείκτης μισθολογικού κόστους χωρίς καμία διόρθωση στο σύνολο της οικονομίας, το γ' τρίμηνο 2021 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του 2020.

Με βάση επίσης την ΕΛΣΤΑΤ, ο δείκτης μισθολογικού κόστους με εποχική διόρθωση αλλά χωρίς διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργασίμων ημερών, παρουσιάζει αύξηση 1,2% το γ' τρίμηνο 2021 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του γ' τριμήνου 2020, έναντι αύξησης 3% κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2020 προς το 2019.

Ενώ, ο δείκτης μισθολογικού κόστους με διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργασίμων ημερών αλλά χωρίς εποχική διόρθωση, παρουσιάζει μείωση 3,2% το γ' τρίμηνο 2021 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του γ' τριμήνου 2020, έναντι αύξησης 2,2% κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2020 προς το 2019.