Σε ανακοίνωσή τονίζονται τα εξής: «Στο πλαίσιο του 24ου Forum Ανάπτυξης 2021 που πραγματοποιείται σε ετήσια βάση τα τελευταία χρόνια στην Πάτρα, συμπεριλαμβάνεται διαδικτυακή συνεδρία υπό την αιγίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας / Τμήμα Δυτικής Ελλάδας (ΤΕΕ/ΤΔΕ).

Τίτλος διαδικτυακής συνεδρίας: «Εφαρμοσμένες λύσεις έξυπνων πόλεων - Εμπειρίες και προοπτικές του τοπικού οικοσυστήματος της Πάτρας»

Χρόνος διαδικτυακής συνεδρίας: Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2021 και ώρες 12.00-14.00

Η εν λόγω συνεδρία έχει ως στόχο την προβολή εφαρμοσμένων λύσεων έξυπνης πόλης -  από τους τοπικούς φορείς με την σχετική εμπειρία - που εστιάζουν κυρίως σε υποδομές IoT (αισθητήρες, εξοπλισμός, δίκτυα νέας γενιάς, κλπ.) αλλά και σε υπηρεσίες αξιοποίησης αυτών των υποδομών. Οι θεματικοί άξονες αφορούν σε άξονες έξυπνης πόλης, όπως ενέργεια, περιβάλλον, κινητικότητα, ασφάλεια, κλπ.

Η συνεδρία θα περιλαμβάνει δύο μέρη:

Α’ Μέρος: Εφαρμοσμένες λύσεις έξυπνων πόλεων των τοπικών εταιρειών

Στο πρώτο μέρος (12.00-13.00) θα συμμετέχουν πέντε (5) τοπικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Πάτρα και θα παρουσιάσουν τα προϊόντα και τις λύσεις έξυπνης πόλης που υποστηρίζουν καθώς και τις προοπτικές εφαρμογής αυτών των λύσεων στην πόλη.

Το πρόγραμμα του Α’ Μέρους είναι το εξής:

«Εφαρμοσμένες λύσεις έξυπνων πόλεων, σχεδιασμένες στην Πάτρα για όλο τον κόσμο», Στέλιος Κουτρουμπίνας, CEO MEAZON S.A.

«Τεχνολογίες και καινοτόμες εφαρμογές για την οργάνωση και διαχείριση τουριστικών λιμένων & μαρινών», Γιάννης Κωστόπουλος, CEO SAMMY PC

«Εφαρμοσμένες λύσεις έξυπνων πόλεων εναρμονισμένες με τις ESG απαιτήσεις», Αλέξανδρος Μανιατόπουλος, CEO Yodiwo

«Τεχνολογίες υπολογιστικής όρασης και ΑΙ για Έξυπνες Πόλεις», Βασίλης Τσαγκάρης, CEO Irida Labs S.A.

«Cloud-Native Εφαρμογές Έξυπνων Πόλεων στο με χρήση της SparkWorks IoT πλατφόρμας», Δημήτριος Αμαξηλάτης, CTO SparkWorks Ltd

Β’ Μέρος: Εφαρμοσμένες λύσεις έξυπνων πόλεων των ακαδημαϊκών και ερευνητικών φορέων

Στο δεύτερο μέρος (13.00-14.00) θα συμμετέχουν πέντε (5) εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας της περιοχής και θα παρουσιάσουν την εμπειρία τους από έργα έξυπνης πόλης που έχουν αναπτύξει καθώς και τις προοπτικές εφαρμογής αυτών των λύσεων στην πόλη.

Το πρόγραμμα του Β’ Μέρους είναι το εξής:

«Θέματα και προκλήσεις στο δρόμο προς τις Έξυπνες Πόλεις», Σπύρος Δενάζης, Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών Πανεπιστημίου Πατρών

«Εφαρμογές ευφυών συστημάτων κινητικότητας σε αστικό περιβάλλον και περιοχές λιμένων», Γεώργιος Στεφανίδης, Ομότιμος Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών

«Υποβοηθούμενη Διαβίωση – Ευφυή Συστήματα και Υπηρεσίες», Νικόλαος Βώρος, Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

«Έξυπνες πόλεις – Εφαρμογές σε σχολικά και δημόσια κτίρια στη Δυτική Ελλάδα», Γεώργιος Μυλωνάς, Κύριος Ερευνητής Ινστιτούτου Βιομηχανικών Συστημάτων, Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»

«Πιλοτικό σύστημα ακουστικής ανίχνευσης με χρήση αισθητήρων χαμηλού κόστους – Υλοποίηση – Εφαρμογές», Παναγιώτης Ζέρβας, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Συντονιστής της διαδικτυακής συνεδρίας θα είναι ο Πέτρος Γανός, Μέλος ΔΕ ΤΕΕ/ΤΔΕ, Σύνδεσμος ΔΕ με Μόνιμη Επιτροπή Νέων Τεχνολογιών.

Η εκδήλωση όπως αναγράφεται και στην πρόσκληση (QRcode) θα μεταδίδεται ζωντανά από τον σύνδεσμο:https://forumanaptixis.gr/conference/24oforumanaptyxis/item/80