Η Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Βόρειας Πελοποννήσου σε συνεργασία με τον ΔΗΜΟ ΠΑΤΡΕΩΝ (Αντιδημαρχεία, Παιδείας και Αθλητισμού) προκηρύσσει ενόψει των Χριστουγέννων Αγώνες Δρόμου Αλληλεγγύης και Προσφοράς σε Ανώμαλο Έδαφος οι οποίοι θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΛΕΣΗΣ: ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2. ΤΟΠΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ: ΝΟΤΙΟ ΠΑΡΚΟ - ΠΑΤΡΑ
3. ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ – ΗΛΙΚΙΕΣ


Οι αγώνες αυτοί έχουν στόχο αφ’ ενός την αγωνιστική προετοιμασία των αθλητών των συλλόγων μας και αφετέρου το μήνυμα της χαράς της συμμετοχής σε αγώνα δρόμου με κοινωνική προσφορά και αλληλεγγύη προς τους συνανθρώπους μας ενόψει των Χριστουγέννων. Παράλληλα με το μήνυμα της συνεργασίας των αθλητών και των αθλητριών της Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Βόρειας Πελ/σου για έναν ευγενικό σκοπό γίνεται ένας αγώνας για το κλείσιμο της χρονιάς στο πλαίσιο της προετοιμασίας των αθλητών για αγώνες που θα πραγματοποιη-θούν στην αρχή της νέας αγωνιστικής χρονιάς με τα Πρωταθλήματα Ανωμάλου Δρόμου.

Επίσης δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής, για πρώτη φορά, σε έναν αγώνα για μικρούς (εκ-κολαπτόμενους) αθλητές των ακαδημιών να χαρούν με ομαδικό πνεύμα τον συναγωνισμό, να συνεργαστούν μεταξύ τους και να νιώσουν από κοινού τη χαρά της προσφοράς για ένα πανανθρώπινο μήνυμα αγάπης και αλληλεγγύης.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΘΛΗΤΕΣ – ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ – ΚΡΙΤΕΣ - ΓΟΝΕΙΣ – ΣΥΝΟΔΟΥΣ – ΦΙΛΑΘΛΟΥΣ (ΕΑΝ ΤΟ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ) ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΤΡΟΦΙΜΑ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΣΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ ΤΟ ΕΥΓΕΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

4.1 Στους αγώνες έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι αθλητές - αθλήτριες που ανήκουν στα Σω-ματεία - μέλη του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. όπως ορίζεται στην τελευταία υπουργική απόφαση και στους οποίους- ες έχει εκδοθεί Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας, ανεξάρτητα εάν ανήκουν σε Σωματείο της διοργανώτριας Ε.Α.Σ ή είναι αθλητές- τριες Σωματείων από άλλες Ε.Α.Σ.
4.2 Όλοι οι αθλητές-τριες έχουν δικαίωμα συμμετοχής ΣΕ ΕΝΑ ΜΟΝΟ ΑΓΩΝΙΣΜΑ.
4.3 Στην κατηγορία Κ12 της σκυταλοδρομίας 4 Χ 500μ κάθε σωματείο μπορεί να συμμετάσχει με 1 ή 2 ομάδες. Κάθε ομάδα θα αποτελείται υποχρεωτικά από 2 κορίτσια και 2 αγόρια.
4.4 Οι αθλητές– τριες των κατηγοριών Κ20-Κ23-ΑΝΔΡΩΝ &ΓΥΝΑΙΚΩΝ, θα συμμετέχουν στο αντίστοιχο αγώνισμα μιας γενικής κατηγορίας για αθλητές/τριες γεννημένους/νες από το 2003 και μεγαλύτεροι/ρες
5. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να σταλούν στην Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Βόρειας Πελοποννήσου με email το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 14.00΄ στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]
Μετά την παρέλευση αυτής της προθεσμίας δεν θα γίνεται δεκτή καμία δήλωση συμμετοχής.

Σημειώσεις:

• Η υποβολή της δήλωσης θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη συνημμένη φόρμα εγ-γραφής (Excel). Παρακαλούνται τα σωματεία να συμπεριλάβουν στη δήλωση συμμετο-χής τους αθλητές – τριες που θα λάβουν μέρος στους αγώνες και όχι αυτούς – αυτές που δεν πρόκειται να συμμετάσχουν.

• Δηλώνονται και αγωνίζονται μόνο οι αθλητές – τριες που τα δελτία τους έχουν εκδοθεί από το Σ.Ε.Γ.Α.Σ. ή την ΕΑΣ και βρίσκονται στην κατοχή του σωματείου.
• Δελτίο πρέπει να έχει εκδοθεί και για την κατηγορία ΜΙΝΙ αγοριών – κοριτσιών. ( Σε όσα μικρά παιδιά Κ12 δεν έχει εκδοθεί ακόμα δελτίο επιτρέπεται να συμμετάσχουν με ευθύνη του Σωματείου που θα έχει εκδώσει κάρτα υγείας για τον/την συμμετέχοντα και εφόσον έχουν κατατεθεί στην ΕΑΣ τα απαραίτητα δικαιολογητικά έκδοσης ΔΕΛΤΙΟΥ έχοντας λάβει αριθμό ΜΗΤΡΩΟΥ στο βιβλίο εγγραφών.)

• Κανένας αθλητής- τρια που έχει δελτίο αθλητικής ιδιότητας σε Σύλλογο στίβου, δεν θα μπορεί να λάβει μέρος στον αγώνα αν δεν έχει εγγράφως δηλωθεί από το Σύλλογο στον οποίο ανή-κει.

• Οι αθλητές και αθλήτριες που είναι από ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ της τελευταίας περιόδου και οι οποίοι- ες, εάν δεν έχουν εκδοθεί μέχρι τότε τα δελτία τους από το Σ.Ε.Γ.Α.Σ., θα μπορούν να δη-λωθούν με τον αριθμό του Πρακτικού απόφασης της μετεγγραφής τους, αλλά για να αγωνι-στούν θα πρέπει να παρουσιάσουν επίσημο αποδεικτικό στοιχείο της ηλικίας τους και φυσικά θεωρημένη την Κάρτα Υγείας Αθλητή.

• Ταυτόχρονα με την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής το Σωματείο δηλώνει ΑΝΕΠΙΦΥΛΑ-ΚΤΑ ότι αποδέχεται τους όρους της Γενικής Προκήρυξης του Αγώνα και την εφαρμογή των Κανονισμών του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.

• Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να είναι εγκεκριμένες από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμ-ματέα του Σωματείου, γεγονός που πιστοποιείται με την υπογραφή και το Ονοματεπώνυμο Νόμιμου εκπροσώπου αυτού.

• Ο εκπρόσωπος του Σωματείου κατά τη διάρκεια των αγώνων θα πρέπει να έχει μαζί του α-ντίγραφο της δήλωσης συμμετοχής που έχει υποβληθεί.

ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΛΗΣΗΣ

Οι συμμετέχοντες αθλητές θα πρέπει να προσέρχονται αυτοπροσώπως στην Αίθουσα Κλήσης 50΄ πριν την τέλεση του αγωνίσματος τους, προκειμένου να δηλώσουν την παρουσία τους προ-σκομίζοντας απαραίτητα το Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας για να παραλάβουν τον αριθμό συμ-μετοχής τους και να γίνεται υποχρεωτικά η πιστοποίηση της Υγείας τους. Έτσι δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αθλητές - αθλήτριες οι οποίοι έχουν Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και έχουν θεωρημένη Κάρτα Υγείας Αθλητή.
( Υπενθυμίζεται ότι οι διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Υγείας – Πολιτισμού και Αθλη-τισμού περί της Κάρτας Υγείας Αθλητή, οι οποίες αναφέρονται στο Νόμο 4479/2017 (άρθρο 4, παρ. 1, ΦΕΚ 3254/Β/8.8.2018) έχουν τεθεί σε ισχύ (έχει λήξει η παράταση που είχε δοθεί μέχρι τις 31/7/2019), και εφαρμόζονται τα ακόλουθα:
1. Η έκδοση της κάρτας υγείας των αθλητών είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους στις προπονήσεις και σε όλους τους αγώνες της οικείας Ομοσπονδίας, ισχύει δε για ένα (1) έτος από την έκδοσή της ή τη θεώρησή της.
2. Η Κάρτα Υγείας Αθλητή συνιστά αυτοτελές έγγραφο και δεν συνδέεται με το Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας. Αποτελεί προσωπικό έγγραφο του αθλητή και βρίσκεται στην κατοχή του.
3. Η Κάρτα Υγείας Αθλητή προσκομίζεται υποχρεωτικά στη γραμματεία ή στον αρμόδιο διαιτητή αγώνα κάθε είδους αθλητικής εκδήλωσης αγωνιστικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τους κανονισμούς διεξαγωγής αγώνων της οικείας Αθλητικής Ομοσπονδίας, ως βασική προϋπόθεση συμμετοχής του εκάστοτε αθλητή στον αγώνα.
Τέλος και σχετικά με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 2016/679 (γνωστού ως ‘GDPR’) και τους ενεργούς αθλητές-τριες των οποίων το δελτίο έχει εκδοθεί πριν την 25η Μαΐου 2018, για να γίνει δεκτή η συμμετοχή τους πρέπει να έχουν εφαρμοσθεί από το Σωματείο τους τα όσα αναφέρονται στο έγγραφό μας 499/17-12-2019 και στο έγγραφο του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. 4636/29-10-2019 (υπεύθυνη δήλωση συγκατάθεσης αθλητή- τριας και η σχετική δήλωση του εκπροσώπου του Σωματείου).
Οι υπεύθυνοι της αίθουσας κλήσης θα ελέγχουν αυστηρά όλα τα παραπάνω και δεν θα καταχωρούν στα πινάκια κανένα συμμετέχοντα που δεν προσκομίζει όλα τα παραπάνω.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο αγώνας αυτός σε καμιά περίπτωση δεν εμπίπτει σε αγώνες αξιολόγησης του ΣΕΓΑΣ

ΕΠΑΘΛΑ

Στους νικητές – νικήτριες κάθε κατηγορίας ατομικής ή ομαδικής θα απονεμηθούν κύπελλα. Στους τρεις (3) πρώτους-ες της ατομικής κατάταξης κάθε αγωνίσματος καθώς και της ομαδικής κατάταξης του αγωνίσματος 4Χ500μ. για την κατηγορία Κ12, θα απονεμηθούν: Μετάλλια και Διπλώματα.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Εξυπακούεται ότι για τον Κοινωνικό αυτό Αγώνα Δρόμου σε ανώμαλο έδαφος δεν προβλέπεται κάλυψη εξόδων μετακίνησης ή άλλων γενικά εξόδων.

10. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους κανονισμούς στίβου της WORLD ATHLETICS (πρώην IAAF) έκδοσης 2020 – 2021 καθώς και του Σ.Ε.Γ.Α.Σ
 Οι αγωνιζόμενοι θα φέρουν τον αριθμό στο στήθος και όχι στην πλάτη, για να διευκολυνθεί το έργο των κριτών.
 Εκπρόσωποι, προπονητές, αθλητές και αθλήτριες παρακαλούνται να μη συγκεντρώνονται στο χώρο της γραμματείας κατά την έκδοση των αποτελεσμάτων για να αποφευχθούν τυχόν λάθη.
 Στη σκυταλοδρομία 4 Χ 500μ των Κ12 θα τρέξουν τα 2 κορίτσια και τα 2 αγόρια εναλλάξ με σειρά κορίτσι –αγόρι – κορίτσι κλπ. Τα σωματεία που θα δηλώσουν 2 συνολικά ομάδες, θα πρέπει να προμηθευτούν κορδέλες καρπού δυο διαφορετικών χρωμάτων για τον διαχωρισμό των ομάδων τους.
 Αγωνιστική στολή-εμφάνιση αθλητών – αθλητριών:
Οι αθλητές-τριες θα πρέπει να φορούν και να αγωνίζονται ΜΟΝΟ με την επίσημη στολή (φανέλα, σορτς) του συλλόγου τους. Ο κανονισμός αυτός θα έχει εφαρμογή εκτός από την αγωνιστική εμφάνιση και για τη φόρμα του αθλητή- τριας. Στους αγώνες, ότι δεν προ-βλέπεται από την Προκήρυξη, θα ρυθμίζεται από τους Τεχνικούς Υπεύθυνους και τον Αλυ-τάρχη των αγώνων, σύμφωνα με τους κανονισμούς.

Παρακαλούνται οι προπονητές των σωματείων εάν το επιθυμούν να βοηθήσουν τους κριτές στη διεξαγωγή των αγώνων διευκολύνοντας το έργο τους, αφού σε αυτόν τον αγώ-να όλοι θα λάβουμε μέρος με «αμοιβή» τη χαρά της προσφοράς και την αγάπη στον συ-νάνθρωπο.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ – ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Οι διοργανωτές θα διασφαλίσουν την παρουσία Ιατρού κατά την διάρκεια των αγώνων και θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να εξασφαλιστεί η παρουσία ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής των αγωνισμάτων.
Η πιστοποίηση της υγείας των αθλητών – τριών μέσω της Κάρτας Υγείας Αθλητή είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους.
Σε κάθε περίπτωση όμως, όλοι οι αγωνιζόμενοι συμμετέχουν με δική τους αποκλειστική ευθύνη. Οι διοργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη για ότι συμβεί, κατά τη διάρκεια του αγώνα, σχετικά με θέματα ΥΓΕΙΑΣ και οφείλεται σε έλλειψη σωστού προληπτικού ιατρικού ελέγχου.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

Τεχνικοί Υπεύθυνοι του αγώνα ορίζονται οι προπονητές μεγάλων αποστάσεων Ντίνα Μπορνι-βέλλι , 6970 101508 Ολυμπία Λυμπεράτου 6974 711451 και Βασίλης Σουβαλιώτης 6944 243052. Για οποιαδήποτε απορία μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με την ΕΑΣ ή τους τεχνικούς υπεύθυνους στα τηλέφωνα τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Στους αγώνες αυτούς θα ισχύσει το ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ της Γ.Γ.Α. για τη διεξαγωγή αγώνων Στίβου εκτός Σταδίου όπως έχει ανακοινωθεί τη μέρα της εκπόνησης της ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ προσαρμοσμένο σε τυχόν αλλαγές που θα υπάρξουν κατά την ημέρα του αγώνα.